Seminar dy ditor në Barcelonë/Shpenzimet e paguara

Afati i fundit i aplikimit: 1 gusht 2017
Kush mund të aplikojë: studentët e shkencave politike, marrëdhënieve ndërkombëtare si dhe ekonomisë, historisë, ligjit dhe shkencave shoqërore
Vendi: 17-18 tetor 2017 në Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) – Spanjë

Disa kriza të ndërlidhura po ndikojnë thellësisht në marrëdhëniet midis Bashkimit Evropian dhe Turqisë. Kriza e refugjatëve, përpjekja e dështuar e grushtit të shtetit në Turqi të korrikut 2016, aspiratat e Mbretërisë së Bashkuar për të dalë nga Bashkimi Evropian, referendumi kushtetues i Turqisë, tensionet dypalëshe midis Turqisë dhe shteteve anëtare të BE-së, lagja e shpërngulur dhe tendencat në rritje euroskeptike në të dy anët janë vetëm Shembuj më të fundit.

Megjithëse Turqia ka qenë gjithmonë një pjesë integrale e historisë së Evropës, një përzierje e kundërta e konfliktit dhe bashkëpunimit, ka qenë në qendër të marrëdhënies së dendur midis Turqisë dhe projektit evropian që nga fillimi. Kuptimi i marrëdhënieve BE-Turqi dhe sfidat dhe mundësitë përkatëse të së kaluarës dhe të së ardhmes kërkon një qasje gjithëpërfshirëse të analizimit të dimensioneve të ndryshme tematike, pra politikës, ekonomisë, sigurisë, energjisë dhe klimës, migrimit si dhe identitetin dhe kulturën. Duke vlerësuar faktorët që ndikojnë në marrëdhëniet në nivele të ndryshme të analizave – siç janë BE-ja, Turqia, lagja dhe niveli global – tregimet historike themelore si dhe pozicionet e vendeve anëtare të BE-së duket të jenë me rëndësi kyçe.

Ky seminar dy-ditor i PhD, i organizuar në kuadër të projekteve FEUTURE (Horizon 2020) dhe TRIANGLE (Blickwechsel: Studime bashkëkohore në Turqi, financuar nga Stiftung Mercator), të koordinuara nga Qendra për Studime Turke dhe Bashkimi Evropian në Universitetin e Këlnit, ka për qëllim të ofrojë një platformë solide për kërkuesit e rinj për të diskutuar hulumtimet e tyre me kolegët e tyre dhe kolegët e lartë akademikë.

Kriteret e aplikimit:

Mund të aplikojnë studentët e doktoraturës të shkencave politike, marrëdhënieve ndërkombëtare, si dhe ekonomisë, historisë, ligjit dhe shkencave sociale që merren me tema që lidhen me BE, Turqinë dhe më gjerë në kontekstin e marrëdhënieve BE-Turqi.

Përfitimet e pjesëmarrjes:

Nuk do të ketë pagesë regjistrimi.

Pjesëmarrësve do t’u sigurohet një shumë e përgjithshme prej 300 EUR për shpenzimet e udhëtimit dhe të akomodimit.

Çdo pjesëmarrës do të paraqesë letrën e tij për 15-20 minuta.

Nëse është e aplikueshme, ekziston mundësia e botimit të letrës tuaj në FEUTURE PhD Online Paper Series si vazhdim i seminarit. Punëtoria është organizuar nga Instituti Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), (Carrer de Ramon Trias Fargas, 25, 08005 Barcelona, Spanjë).

Si të aplikoni?

Ju lutemi dërgoni abstraktet tuaja  dhe CV-në tuaj tek Eva Binkert (eva.binkert@uni-koeln.de) dhe Betül Sakinir (bsakinir@uni-koeln.de) para afatit të dorëzimit, më 1 gusht 2017, ora 12: 00h. Abstraktet e zgjeruara (maksimumi 500 fjalë) duhet të përfshijnë rëndësinë e hulumtimit dhe pyetjen (pyetjeve), kontributin në literaturën dhe metodologjinë që do të aplikohet.

Do të ketë numër të kufizuar të vendeve në punëtori. Zgjedhja do të bazohet në kritere të tilla si përsosmëria dhe afërsia me temën e seminarit.

Parashtresat do të vlerësohen nga Komiteti Shkencor.

Njoftimi i pranimit do të dërgohet deri më 21 gusht 2017. Pas këtij njoftimi, pjesëmarrësit e përzgjedhur duhet të dërgojnë dokumentet e tyre të plotë (deri në 5000 fjalë) deri më 30 shtator 2017.

Afati i fundit për dorëzimin e materialit: 1 gusht 2017

Njoftimi i dokumenteve dhe programit të pranuar: 21 gusht 2017

Afati i fundit për dorëzimin e letrës: 30 shtator 2017

Workshop: 17-18 Qershor 2017

FEUTURE Konferenca Afatmesme: 19 tetor 2017

Për më shumë informacion klikoni këtu

 

Leave a Comment