Qeveria hap 500 vende të reja pune me kontratë

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura do të punësojë 500 persona me kontratë të përkohshëm për sezonin e verës 2018. Referuar vendimit, periudha kohore e veprimtarisë sezonale, që do të kryejnë punonjësit me kontratë të përkohshme, është 2 muaj, korrik – gusht 2018.

Punonjësit me kontratë të përkohshme do të përfitojnë pagën bazë minimale, të përcaktuar sipas legjislacionit në fuqi.

Fondi i pagave për 500 punonjësit do të përballohet nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit, miratuar për vitin 2018, në shumën 35 010 000 (tridhjetë e pesë milionë e dhjetë mijë) lekë, i cili i akordohet programit buxhetor “Zhvillimi i turizmit”.

Efektet financiare do të fillojnë në momentin e nënshkrimit të kontratës së përkohshme, ndërmjet Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, në cilësinë e punëdhënësit, dhe punëmarrësit.

Kushtet e aplikimit

Për aplikantët do të kërkohet që të plotësojnë këto kritere:

 • të ketë mbushur moshën 18 vjeç dhe mos jetë më shumë se 30 vjeç;
 • paraqitje të rregullt dhe standart në bashkëbisedim;
 • njohuri bazë të gjeografisë dhe historisë së vendit;
 • njohuri nga zona dhe të vlerave turistike të zonës ku do të aktivizohen;
 • komunikim i mjaftueshëm në gjuhën angleze (gjuhët e tjera janë një avantazh);
 • prezencën në pikat e caktuara sipas orareve dhe organizmit të përcaktuar;
 • dedikim në kërkesat për të kontribuar në këtë inisiativë.

Në letrën e kërkesës do të përcaktohet edhe vendindodhja që kërkohet të merret pjesw në projektin Smile, e lidhur kjo me afërsinë dhe mundësinë për të qënë pranë info pont-ëve të përcaktuar.

Cfarë dokumentash duhet të paraqesë?

Çdo aplikant do të duhet të paraqesë:

 1. Një kërkesë përse aplikon në këtë program dhe vendin ku do të kontribuojë,
 2. CV personale të formatit Europass,
 3. Kopje të kartës së identitetit,
 4. Fotografi personale jo më të vjetër se 3 muaj.

Për më shumë informacione, klikoni në këtë LINK

Leave a Comment