Programi i përgatitjes për në universitet/ Budapest

Afati i aplikimit: 15 maj 2017
Kush mund të aplikojë: aplikantët me diplomë Bachelor ose shkollë të mesme të përfunduar
Bursa përfshin: bursa e plotë për aplikantët e suksesshëm, duke përfshirë heqjen e shkollimit dhe ndihmën e udhëtimit

Universiteti i Evropës Qendrore në Budapest organizon një program intensiv 10 mujor për përgatitjen e universitetit për refugjatët nga vendet e rajonit ekonomik evropian, Iniciativa e Hapur e Mësimit – Programi Përgatitor Universitar (ose OLIve-UP). Iniciativa e Mësimit të Hapur – Programi i Përgatitjes së Universitetit është një kurs intensiv me kohë të plotë dhe i financuar plotësisht për individët me statusin e refugjatëve me qëllim të përgatitjes së studentëve për studime të arsimit të lartë. OLIve-UP ndihmon studentët në aplikimin konkurrues për programet BA dhe MA në universitetet evropiane. Programi financohet nga programi Erasmus + i Bashkimit Evropian dhe nga Programi i Mbështetjes së Arsimit të Lartë të Fondacioneve të Shoqërisë së Hapur.

Programi do të zhvillohet nga shtatori 2017 deri në qershor 2018.

Kriteret e aplikimit:

Diplomë Bachelor, për ata që dëshirojnë të jenë të përgatitur për studime në nivelin Master, ose me një shkollë të mesme të përfunduar për ata që dëshirojnë të jenë të përgatitur për studime të nivelit BA.

Bursa:

Studentët e suksesshëm do të marrin një bursë të plotë, duke përfshirë heqjen e shkollimit dhe ndihma e udhëtimit.

Si të aplikoni?

Dorëzoni një formular të plotësuar aplikimi online i cili mund të gjendet këtu.

Ju duhet të dorëzoni:

CV;
Letër qëllimi (maksimumi 2 faqe);
Kopja e diplomës dhe transkriptimit të notave të mëparshme, (Nëse nuk keni një kopje të diplomës dhe transkriptit tuaj, ju lutemi ngarkoni një dokument që tregon detajet e studimit tuaj të mëparshëm, duke përfshirë lëndën kryesore të studimit, titullin e tezës (nëse ka) (Nëse aplikohen) .Kërkesa juaj do të merret në konsideratë nëse nuk keni një kopje të diplomës ose transkriptit tuaj dhe nuk do të jeni në disavantazh,
Deri në 2 letra referimi (një e detyrueshme);
Shembull i shkrimit akademik anglisht.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment