Programi i Lidërve të Rinj në Kanada

Afati i fundit i aplikimit: 13 Tetor 2017
Kush mund të aplikojë: të gjithë të rinjtë, pavarësisht nga gjinia, raca, përkatësia etnike, aftësia e kufizuar, orientimi seksual, identiteti ose shprehja gjinore ose origjina kombëtare, inkurajohen dhe mirëpriten të aplikojnë
Përfitimet: grante të vogla, dhe një bursë

Si një avokat kryesor global për shëndetin, të drejtat dhe mirëqenien e vajzave dhe grave, Women Deliver bashkon zërat dhe interesat e ndryshme për të nxitur progresin për barazinë gjinore, me një fokus të veçantë në shëndetin dhe të drejtat e nënës, seksit dhe riprodhimit. Ata ndërtojnë kapacitete, ndajnë zgjidhje dhe krijojnë partneritete, së bashku krijojnë koalicione, komunikim dhe veprime që nxisin zotimin politik dhe investimet në vajzat dhe gratë.

Programi i trajnimeve ngre dhe fuqizon avokatët  për të nxitur veprimtarinë për barazinë gjinore, duke përfshirë shëndetin seksual dhe riprodhues dhe të drejtat e vajzave, grave dhe të rinjve.

Kriteret e aplikimit:
Aplikanti duhet:

Të jetë ndërmjet moshës 15-28 vjeç;
Të flasë, shkruajë dhe lexojë anglisht;
Të kenë qasje të rregullt në internet.

Si të aplikoni?

Për formularin e aplikimit, klikoni këtu.

Gjithashtu, duhet të dorëzoni:

Informacioni themelor demografik;
Informacion mbi përvojat dhe interesat tuaja;
Një CV;
Përgjigje ndaj eseve të lidhura me çështje të shkurtra;
Dy letra reference;
Lidhje me faqet e internetit, videot, bloget ose artikujt e tjerë relevant në mbështetje të aplikimit;
Konfirmimi i aftësisë suaj për të pasur një pasaportë të vlefshme dhe vizë për në Kanada për të marrë pjesë në Konferencë dhe për të kompletuar udhëtimin ndërkombëtar.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment