Programi Liderat e Rinj/Ftesë për pjesëmarrje

Afati përfundimtar i aplikimit: 1 Shkurt 2017

“Programi Liderët e Rinj” mbledh çdo vit 20 deri në 25 lider të rinj rajonalë të profilit të lartë  me një qëllim të qartë të dyfishtë: për të promovuar dhe çuar përpara udhëheqjen progresive në shoqëri; dhe për të zhvilluar rrjetin rajonal të Aspen Fellows, bazuar në vlerat e përbashkëta dhe interesa të përbashkëta.
Ky Program është projektuar për njerëzit që kanë potencialin, interesin dhe vendosmërinë për të ushtruar lidershipin me standardet më të larta të përgjegjësisë qytetare dhe të korporatave. Për këtë arsye ne ofrojmë një program i cili sfidon njerëzit të mendojnë për konceptet themelore mbi të cilat shoqëria jonë është themeluar. Ajo gjithashtu i bën pjesëmarrësit të reflektojnë për dhe konfliktet që liderët duhet të përballen për të vendosur politikat dhe strategjitë për organizatat e tyre dhe komunitetet e tyre në botën e sotme.

Kush mund të marrë pjesë?

Programi trajton njerëzit mes moshës 25 dhe 35 vjeç që kanë arritur pozita profesionale dhe rezultate të rëndësishme  në fushën e tyre të veprimtarisë. Kandidatët duhet të kenë demonstruar potencial lidershipi, një rekord të iniciativës dhe sipërmarrjes dhe një interes të provuar qytetar. Mirëpriten kandidatë nga: Shqipëria, Armenia, Azerbajxhani, Bosnja dhe Hercegovina, Bjellorusia, Bullgaria, Kroacia, Gjeorgjia, Hungaria, Kosova, Maqedonia, Republikës së Moldavisë, Malit të Zi, Rumania, Serbia, Turqia dhe Ukraina.

Kriteret e pranueshmērisë:

Pjesëmarrësit duhet të kenë një nivel të lartë të rrjedhshëm në anglisht, siç është gjuha e punës e programit;

Çfarë ofron programi:

Instituti do të ofrojë kandidatëve të pranuar një bursë që mbulon strehim, ushqim, moderim dhe materialet e leximit , duke i lënë pjesëmarrësit që të mbulojnë vetëm shpenzimet e tyre të transportit.

Si të aplikoni:

Nominimet mund të bëhen duke paraqitur dokumentacionin e mëposhtëm në anglisht:

Formularin e nominimit (YLP2017_Nomination Form.docx),
një Letër Rekomandimi
CV e kandidatit së bashku me një Letër Motivimi.

Dokumentet duhet ti dërgohen znj Elisabeta Dinu, në elisabeta.dinu@aspeninstitute.ro , në formatin PDF, nga data 1 shkurt, 2017.

Intervistat do të zhvillohen në datën 27 Shkurt – 5 Mars në Bukuresht. Për kandidatët që nuk banojnë në Bukuresht, intervistat mund të kryhen me anë të Skype.

Për më shumë informacion klikoni këtu 

Leave a Comment