Programi i Ambasadorëve Global në Çikago

Afati i aplikimit: 30 qershor 2017
Kush mund të aplikojë: femrat e jashtëzakonshme udhëheqëse
Vendi: 11-15 shtator 2017 në Çikago, Illinois

Në vitin 2012, Vital Voices dhe Banka e Amerikës nisën një partneritet nënshkrimi për të avancuar fuqizimin ekonomik të grave nëpërmjet zhvillimit të lidershipit dhe ndërtimit të aftësive. Programi i Ambasadorëve Global lidhet me udhëheqësit e jashtëzakonshëm të grave në një mundësi unike mentorimi, duke përfshirë sesionet mentoruese  dhe punëtoritë strategjike të fokusuara në ndërtimin e menaxhimit organizativ, aftësisë financiare dhe aftësive udhëheqëse.

Programi i Ambasadorëve Global që do të mbahet në Çikago, Illinois (11-15 shtator 2017) do të adresojë nevojat dhe sfidat e vazhdueshme me të cilat ballafaqohen femrat udhëheqëse (lidere) të angazhuara në sektorin privat, ndërmarrjet sociale dhe jo-fitimet nga zona e Çikagos në Shtetet e Bashkuara, Edhe nga vendet anembanë botës dhe do të nënvizojë funksionin kritik që gratë mund dhe duhet të luajnë në avancimin e ekonomive lokale dhe të nxjerrë në pah rolin e grave si nxitës të inovacionit dhe rritjes socio-ekonomike.

Kriteret e aplikimit:

Të gjitha sesionet e programit do të zhvillohen në gjuhën angleze dhe aplikantja duhet të jetë në gjendje të bisedojë dhe të paraqesë rrjedhshëm idetë në gjuhën angleze;
Aplikantët duhet të jenë në gjendje të angazhohen për të ndjekur 5 ditët e plota të programit që fillojnë të hënën në mëngjes dhe mbarojnë në natën e së premtes;
Aplikantët duhet të kenë kapacitetin për të përfituar nga një ekzekutiv i lartë si mentor (dmth. Duhet të jenë në gjendje të zhvillojnë dhe implementojnë plane strategjike, strategji marketingu ose plane biznesi);
Aplikantët duhet të kenë një minimum prej 10-20 vjet përvojë në një mjedis profesional;
Aplikanti duhet të ketë punuar në ndërmarrjen / organizatën ekzistuese për të paktën 5-7 vjet;
Ndërmarrja / organizata e aplikuesit duhet të ketë një të ardhur minimale vjetore prej të paktën 250,000 USD dhe një qarkullim vjetor maksimal prej 10 milionë USD;
Aplikantët duhet të jenë vendimmarrësit kryesorë brenda ndërmarrjes / organizatës së tyre. Dmth ata duhet të jenë Kryeshefi Ekzekutiv / Presidenti / Drejtori Menaxhues / Pronari / Themeluesi etj;
Aplikantët janë të interesuar në formimin e dialogut të komunitetit për përparimin e grave në rajonin e tyre dhe të kenë ndikimin e nevojshëm për ta bërë këtë.

Kostot e pjesëmarrjes:

Të gjitha udhëtimet, ushqimet dhe kostot e akomodimit për pjesëmarrësit  mbulohen plotësisht nga Programi i Ambasadorëve Global.

Si të aplikoni?

Për të aplikuar klikoni këtu.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment