Programet orientuese për maturën shtetërore 2018

Agjencia Kombëtare e Provimeve ka publikuar programet orientuese për maturën shtetërore. Mësuesit në bashkëpunim me drejtorinë e shkollës do të mund të organizohen dhe të punojnë me këto programe në mënyrë që maturantët të arrijnë rezultate të mira në provime.

Janë disa grupime të programeve orientuese për të gjithë maturantët të cilët do të përfundojnë ciklin e lartë të arsimit parauniversitar. Në këtë grup bëjnë pjesë gjeografia, gjuha shqipe, gjuhët e huaja, histori, histori arti- muzikë-baleti, matematikë, shkenca natyrore, shkenca shoqërore dhe teknologji.

Por për të gjithë këto programe janë parashikuar dy nivele të tyre, dhe më konkretisht lënda bërthamë dhe ajo e thelluar.

Kurse sa i përket gjuhëve të huaja ato do të jenë të nivelit B2 dhe B1.

Në programet e shkencave natyrore do të jenë fizika, kimia dhe biologjia por në dy variante, ajo bërthamë dhe ajo e thelluar. Kurse tek programi i shkencave shoqërore do të jetë psikologjia, filozofia, qytetaria, sociologjia dhe vetëm ekonomia do të jetë në bërthamë dhe e thelluar.

Klikoni më poshtë në secilën prej lëndëve

Fizikë bërthamë

Gjeografi bërthamë

Histori bërthamë

Biologji bërthamë

Kimi bërthamë

Matematikë bërthamë

Matematikë bërthamë-Gjimnazet Gjuhësore

Teknologji bërthamë

Gjuhë shqipe dhe letërsi bërthamëGjuhë shqipe dhe letërsi-Shkollat Sportive, Artistike, Profesionale…

Histori muzike

Ekonomi bërthamë

Psikologji

Sociologji

Turqisht-B2

Italisht-B2

Gjermanisht-B2

Frengjisht-B2

Anglisht-B2

Greqisht-B2

Fizikë e thelluar

Gjeografi e thelluar

Histori e thelluar

Biologji e thelluar

Kimi e thelluar

Matematikë e thelluar

Matematikë-Shkollat Artistike, Sportive dhe Profesionale

Teknologji e thelluar

Letërsi e thelluar

Histori arti

Histori baleti

Ekonomi e thelluar

Filozofi

Qytetari

Spanjisht-B2

Italisht-B1 (D3)

Gjermanisht-B1 (D3)

Frengjisht-B1 (D3)

Anglisht-B1 (D3)

(Portali Shkollor)

Leave a Comment