Program veror për të rinj në Amerikë

Aplikimet për vitin 2019 për Programin Veror Transatlantik Benjamin Franklin janë hapur. Ju lutem dërgoni me e-mail aplikimin e plotë në Ambasadën Amerikane në Tiranë, deri më 16 dhjetor 2018.

Aplikimet duhet të dërgohen në këtë adresë e-maili CultureandEducationTirana@state.gov

Programi Veror Transatlantik Benjamin Franklin 2019 do të zgjasë 4 javë, Qershor – Korrik 2019 në Universitetin Purdue në West Lafayette, Indiana. Qëllimet e këtij instituti janë:

 • të rrisë përkushtimin në bashkëpunimin transatlantik
 • të nxisë marrëdhëniet e të rinjve me etni të ndryshme, mes Amerikës dhe Europës
 • të promovojë marrëveshje dypalëshe mes Amerikës dhe Europës
 • të zhvillojë një kuadër udhëheqësish të rinj të cilët do ti ndajnë njohuritë dhe aftësitë me bashkëmoshatarët e tyre mes shembujve pozitivë

Programi 4-javor do të akomodojë 55 kandidatë nga mosha 16-18 vjeç. Ky program do të mirëpresë 45 studentë europianë dhe 10 amerikanë. Aktivitetet e këtij programi përfshijnë diskutime për çështje globale me interes të përbashkët, trajnime mbi lidershipin dhe median, zhvillimin e bashkëpunimit për projekte, shërbim komunitar, udhëtime mësimore, dhe planifikim për projektet në vazhdim.

Rekrutimi/Profili i kandidatit:

Kandidati i suksesshëm duhet të ketë një interes mjaft të madh për të mësuar mbi marrëdhëniet transatlantike, rolin e një shtypi të lirë në demokraci, dhe interes në shërbimin publik ose komunitar. Ai/Ajo duhet të tregojë një interes të fortë në komunikim, avokati, debat, ose pjesëmarrje në shoqëri.

Ai/Ajo duhet të ketë zotësinë akademike për një program të kësaj natyre dhe cilësi individuale të cilat kërkohen për të qënë pjesëmarrës të suksesshëm, përfshirë pjekurinë, aftësi të forta sociale, përshtatshmëri, dhe mendje të hapur. Këta faktorë janë veçanërisht të rëndësishëm duke marrë parasysh diversitetitn e grupeve në program. Kërkohet rrjedhshmëri e gjuhës angleze.

Nga Shqipëria do të zgjidhen një kandidat kryesor dhe një alternativ.

 Kualifikimet e përgjithshme të kandidatit:

 • Të ketë lindur në këtë periudhë: 22 Qershor 2000 – 22 Qershor 2003 (16, 17 ose 18 vjeç në momentin e fillimit të programit)
 • Nivel i lartë i anglishtes, siç ka shfaqur në intervistë ose në rezultatet e testit standart
 • Të përkushtuar për t’u regjistruar në shkollë të mesme ose universitet në vendin e origjinës, në vjeshtë 2019 pas përfundimit të programit
 • Interes i lartë dhe potencial lidershipi në marrdhëniet dhe diplomacinë transatlantike
 • Shfaqje e lartë interesi për të mësuar për Shtetet e Bashkuara
 • Qëndrueshmëri akademike në nivele të larta, në bazë të notave, çmimeve, dhe rekomandimeve të mësuesve
 • Përkushtim ndaj komunitetit dhe aktiviteteve jashtë programit
 • Ka pasur pak ose aspak eksperiencë studimi ose udhëtimi në Shtetet e Bashkuara
 • Të tregojë pjekuri, përgjegjshmëri, pavarësi, besim në vete, mendje të hapur, tolerancë, përkujdesje dhe interes
 • I gatshëm dhe i aftë për pjesëmarrje të plotë në një program veror intensiv, shërbim komunitar, dhe programe në udhëtime mësimore
 • Komod me jetën në konvikt, të ndajë shpenzimet e jetesës, të udhëtojë dhe ndërveprojë me një bashkësi shumëkombëshe moshatarësh nga e gjithë Europa dhe Amerika, dhe komod për të përfshirë amerikanët në një komunitet të jashtëm. I aftë për t’u përshtatur me praktikat kulturore dhe sociale të ndryshme nga vendi i origjinës

Procedura e aplikimit

Për të aplikuar, kandidati duhet të plotësojë formën e aplikimit të vendosur këtu, përfshirë informacion biografik dhë një deklaratë personale, dhe një ese të shkurtër.

Deklarata personale duhet të tregojë pse aplikanti beson se ai/ajo është kandidati më i mirë për Programin Veror Transatlantik Benjamin Franklin.

Eseja nuk duhet të jetë më shumë se 500 – 750 fjalë, dhe duhet të trajtojë qartësisht një argument. Subjekti i esesë duhet mbi këtë temë: (1) Cili është problemi më i madh me të cilin përballet rinia shqiptare sot dhe si mund të trajtohet ai?

Esetë dhe deklarata personale do të vlerësohen në bazë të përmbajtjes, gramatikës, ortografisë dhe strukturës. 

Kandidatët e suksesshëm do të njoftohen me e-mail për të caktuar intervistën në Ambasadën Amerikane në Tiranë. 

 • Afati i fundit për pranimin e aplikimit: 16 dhjetor 2018
 • Shqyrtimet e aplikimeve nga juria: janar- shkurt 2019
 • Finalistët njoftohen për statusin e tyre dhe ftohen për intervistë: shkurt 2019
 • Kandidatët e suksesshëm njoftohen: shkurt 2019

Dërgoni aplikimet tuaja në: CultureandEducationTirana@state.gov në një dokument wordVetëm aplikimet e dërguara në formatin e kërkuar dhe me titullin e emailit 2019 Aplikimi Ben Franklin do të merren në konsideratë.

Formati i aplikimit mund të shkarkohet në këtë LINK

Për të tjera informacione, klikoni në faqen zyrtare të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Shqipëri në këtë LINK

Leave a Comment