Program praktike ndërkombëtare

Afati i aplikimit: 30 qershor 2017
Kush mund të aplikojë: studentët, studentët e nivelit pasuniversitar ose postdoc
Shpërblimi: praktikantët do të kërkojnë shpenzimet lidhur me zhvendosjen për kohëzgjatjen e praktikës

Përmbytjet janë përgjegjës për mijëra jetë dhe miliarda dollarë humbje në nivel global çdo vit, dhe këto humbje rriten me rritjen e ndryshueshmërisë klimatike. Përpjekjet dhe investimet intensive shkojnë në menaxhimin e rreziqeve të përmbytjeve, duke lehtësuar pasojat e tyre dhe duke i parashikuar ato. Si pjesë e këtyre, sistemet e paralajmërimit të hershëm të përmbytjeve po zhvillohen ose janë në veprim në shumë vende. Megjithatë, informacioni mbi efektivitetin operacional të këtyre sistemeve, kostoja e tyre dhe vlera për para, disponueshmëria në vende të ndryshme – ndryshon.

Kriteret e aplikimit:
Aplikanti duhet të ketë këto karakteristika:

Një student universitar me studime 4-vjeçare, një student i nivelit pasuniversitar, ose postdoc;
Specializuar ose të interesuar për hidrologjinë dhe menaxhimin e përmbytjeve;
Aftësi të shkëlqyera kompjuterike;
Shkathtësi të shkëlqyera në anglisht;
Kuptimi i kontekstit të vendeve në zhvillim dhe problemet e ujit është një avantazh.

Shpërblimet:
Ky është një stazh i përbashkët me FloodNet. Sponsorizimi nga Iniciativa e Përmirësimit të Rrjetit Strategjik të NSERC aplikohet për çdo student të diplomuar që aktualisht zhvillon kërkime brenda FloodNet Kanadeze NSERC.

Praktikanti do të lejohet të kërkojë shpenzime që lidhen me zhvendosjen për kohëzgjatjen e praktikës deri në një maksimum prej USD CAD 4000 pa leje të posaçme.

Si të aplikoni?

Formulari i plotësuar i aplikimit: Shkarko (MS Word) ose (PDF);

Një Letër Motivimi që Përfshin:

Një deklaratë të shkurtër qëllimi;
Pse mendoni se praktika do të ishte një mundësi e vlefshme;
Çdo aftësi / përvojë specifike që lidhet me një nga programet / projektet e tyre;
Letra duhet të jetë e shkruar në gjuhën angleze (max. 1 faqe);
Letra duhet t’i drejtohet Koordinatorit të Praktikës UNU-INWEH;
Një kopje e Transkriptit të Universitetit tuaj;

Dy Letra Rekomandimi:

Kopjet e skanuara të nënshkruara dërgohen nga dy prf tuaj direkt në intern.at.inweh@unu.edu;
(Subjekti: “LETËR REFERENCA = INTERNSHIP = Mbiemri dhe emri i kandidatit”)
Letrat e nënshkruara gjithashtu mund të dërgohen me faks +1 905 667 5510;
(Lënda e temës së faqes së mbulimit: “APLIKIMI PËR INTERNSHIP, Mbiemri dhe emri i kandidatit”)
Për personat qe nuk kanë gjuhë të parë gjuhën Angleze, një kopje të Certifikimit të Gjuhës Angleze

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment