Program praktike e paguar në Helsinki

Afati i aplikimit: 31 mars 2017 dhe 30 shtator të çdo viti
Kush mund të aplikojë: studentët ndërkombëtarë që jetojnë ose punojnë në vendet në zhvillim dhe që janë në fazat e mëvonshme të PhD
Shpërblimi: pagë mujore prej 1,600 euro, grant udhëtimi, sigurim mjekësor

Aplikantët duhet të jenë të regjistruar në një program PhD (doktoraturë) dhe duhe të kenë treguar aftësinë për të kryer kërkime mbi ekonomitë në zhvillim.  Programi Internship PhD u jep studentëve të regjistruar të doktoraturës një mundësi për të shfrytëzuar burimet dhe objektet për disertacionin e doktoraturës ose kërkime të tezës, dhe për të punuar me studiuesit e Unu-Wider në fusha me interes të përbashkët.

Kriteret e aplikimit:

Aplikantët duhet të jenë të regjistruar në një program PhD dhe të kenë treguar aftësinë për të kryer kërkime mbi ekonomitë në zhvillim;
Kandidatët që punojnë në shkencat e tjera sociale mund të aplikojnë, por duhet të mbahet parasysh se UNU-Wider është një institut i ekonomisë;
Kandidatët duhet të jenë të rrjedhshëm në anglisht si në të folur ashtu edhe me shkrim dhe të kenë aftësi të shkëlqyera analitike sasiore dhe cilësore;
Preferencë u jepet aplikantëve që jetojnë ose punojnë në vendet në zhvillim dhe që janë në fazat e mëvonshme të PhD.

Shpërblimi që ofrohet:

UNU-Wider parashikon si më poshtë:

Do të ofrohet grant udhëtimi për të mbuluar shpenzimet e udhëtimit për dhe nga vendndodhja e institucionit ku merni doktoraturën tuaj;
Sigurimi mjekësor (për shërbime mjekësore dhe spitalore që rezultojnë nga sëmundjet dhe aksidenti gjatë qëndrimit tuaj në UNU-WIDER);
Një pagë mujore prej 1,600 euro për të mbuluar shpenzimet e jetesës në Helsinki gjatë periudhës së praktikës së tyre.

Si të aplikoni?

UNU-WIDER merr vetëm aplikime online për Programin e praktikës doktoraturës dy herë në vit.
Për të aplikuar online klikoni këtu

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment