Program për artistët e rinj në Signapor

Afati i fundit i aplikimit: 11 gusht 2017
Kush mund të aplikojë: artistët në zhvillim, administratorët e arteve ose programues nga e gjithë bota
Vendi: Shtator 2017 – Mars 2018. | Singapori dhe Malajzia

Programi Artistët për një Botë më të Mirë kërkon të rritet Artet për Ekosistemin e Mirë, i cili shfrytëzon fuqinë e arteve dhe kulturës për të krijuar ndryshime pozitive shoqërore. Këtë vit, programi do të fokusohet në eksplorimin se si artet mund të krijojnë ndryshime pozitive sociale për njerëzit me aftësi të kufizuara.

Kriteret e aplikimit:

Për t’u konsideruar për aplikim, ju duhet të plotësoni të gjitha kriteret e mëposhtme:
Mund të aplikojnë:

Praktikuesit e arteve dhe kulturës në zhvillim nga çdo zhanër ose administratorë arti ose programues nga organizatat e mirëqenies sociale;
Të interesuarit në projekte me bazë artistike që kanë për qëllim krijimin e ndikimit social brenda komunitetit me aftësi të kufizuara;
Ata që kanë përvojë paraprake duke punuar me një komunitet përmes arteve;
Ata që janë në gjendje të marrin pjesë në të gjitha segmentet e programit;
Të aftë për të punuar në gjuhën angleze;
Nga çdo moshë dhe kombësi.

Si të aplikoni?

Për të aplikuar klikoni këtu

Për më shumë informacion klikoni këtu

 

Leave a Comment