Program/ Liderët e barazisë shëndetësore

Liderët për Barazinë Shëndetësore është një program një vjeçar, jo-rezidencial, që ofrohet nga Universiteti George Washington përmes Filantropisë Atlantike.

Ky program shërben për të avancuar liderët globalë që kuptojnë bazat e pabarazisë shëndetësore dhe kanë njohuri, aftësi dhe guxim për të ndërtuar sisteme dhe organizata më të barabarta shëndetësore.

Programi ‘Liderët për Barazinë Shëndetësore’ do të:

 • Përfshijë mësime për të ndërtuar njohuri të plota për pabarazitë shëndetësore kombëtare dhe ndërkombëtare;
 • Të rrisë aftësinë e programit për të adresuar këto pabarazi përmes bisedave me ekspertët dhe vizitave në programe dhe institucione, duke u bërë kështu pionierë të ndryshimeve pozitive;
 • Ofrojë kurrikulë lidershipi të personalizuar për trajnim, që thekson qasjet praktike për krijimin e ndryshimeve.

Objektivat:

 • Të njihni pabarazitë

Zhvillimi i njohurive gjithëpërfshirëse të çështjeve themelore të organeve që lidhen me pabarazitë shëndetësore, racizmin dhe pabarazinë e mundësive në fuqinë punëtore shëndetësore.

 • Të luftoni pabarazinë

Studimi dhe zbatimi i ndërhyrjeve strategjike për të trajtuar pabarazitë në shëndetësi dhe në mundësitë e karrierës shëndetësore që ballafaqohen me organizatat, komunitetet dhe shoqëritë.

 • Të formohen lidera

Ndërtimi dhe përdorimi i aftësive individuale të lidershipit për të rritur efektivitetin personal duke sjellë ndryshime në organizata dhe komunitete.

 • Të krijoni miqësi të reja

Njihni miq të rinj nga e gjithë bota, duke punuar me një sërë organizatash, të angazhuara për barazinë e fuqisë punëtore.

Kush mund të aplikojë?

 • Pjesëmarrësit duhet të jenë nga Shtetet e Bashkuara ose nga vendet e zhvillimit të ulët dhe të mesëm bazuar në një angazhim paraprak ndaj barazisë shëndetësore dhe potencialit së lidershipit;
 • Aplikantët duhet të jenë aktivë në aktivitete që lidhen me shëndetin;
 • Programi do të ndërtojë dhe mbështesë një grup me drejtuesit multidisiplinarë globalë të pajisur me njohuritë, aftësitë dhe njohjet për të avancuar barazinë shëndetësore në komunitetet, institucione dhe rrethet profesionale;
 • Programi do të përzgjedhë 20 studentë amerikanë dhe aplikantë globalë në vit.

Afati: 1 gusht 2018

Përfitimet

Të gjitha aktivitetet edukative dhe shpenzimet e udhëtimit do të mbulohen nga programi.

Si të aplikoni?

Për të aplikuar, ju lutemi plotësoni formularin e aplikimit.

Të gjitha aplikimet e plotësuara duhet të dorëzohen deri më 1 gusht 2018, në orën 23:59.

Nëse keni ndonjë pyetje gjatë plotësimit të aplikimit, ju lutemi kontaktoni Selam Bedada.

Për më shumë informacione ju lutem vizitoni faqen zyrtare.

 

Leave a Comment