Praktikë për të rinj

Qëndra ACT for SOCIETY hap thirrjet e dyta për internshipe, për vitin 2018. Të gjithë të rinjtë e moshës 18-25, që kanë dëshirë të bëhen pjesë e programit tonë të internshipeve të plotësojnë formularin e aplikimit deri më 11 Korrik 2018. Internshipet janë të një periudhe 3-6 mujore dhe shërbejnë që të rinjtë të fitojnë eksperiencë praktike në fushat e tyre të punës. Internshipet e ofruara janë një mundësi e mirë për të gjithë studentët bachelor, master apo që kanë perfunduar studimet në shkenca sociale, IT, ekonomi pasi tre kategoritë në të cilat ofrohen intershipet janë: Shkrim Projektesh, Multimedia dhe Fund-Raising . Për më shumë informacione mund të hyni në faqën tonë të internetit. www.actforsocietycenter.org ose te dergoni email në actfsociety@gmail.com

Leave a Comment