Praktikë online nga Forumi për Europën Qendrore dhe Juglindore,Gjermani

Organizata jo-fitimprurëse FOMOSO promovon informimin e opinionit rreth Europës Qendrore dhe Juglindore në komunitetin gjerman-folës.

FOMSO ofron mundësi praktike për studentët.

Përzgjedhja:

  • Praktikantët duhet të kenë mbaruar  të paktën dy semestra studimi dhe të kenë interes në kuptimin politik rreth Europës Qendrore dhe Juglindore.
  • Aftësi shumë të mira në të shkruar në Anglisht dhe Gjermanisht
  • Interes në Marketing dhe Marrëdhënie me Publikun
  • Aftësi organizuese dhe  analitike.

Përfitimet:

  • Kohëzgjatja e kontratës është 3 deri në 6 muaj
  • Punë nga shtëpia (20%-30% orë pune në javë)

Aplikimi

Nëse jeni të interesuar apliko tek praktikum@fomoso.org  duke dërguar CV, letër motivimi dhe nëse është e mundur një vërtetim studimi.

Afati: 30 Tetor

Për më shumë informacione dhe aplikim, ju lutemi vizitoni faqen zyrtare në këtë LINK

Leave a Comment