Praktikë nga Kombet e Bashkuara në Danimarkë

Afati i aplikimit: 19 Tetor, 2015

Vendi:  Kopenhagen, Danimarkë

Janë hapur aplikimet në kuadrin e programit të praktikës UN Women Nordic Liaison Office në Kopenhagen. Praktikantët duhet të jenë të regjistruar aktualisht në një shkollë universitare ose pasuniversitare dhe e kanë ndjekur në 12 muajt e fundit dhe ka përfunduar të paktën dy vite të studimit universitar.

UN Women gjithashtu koordinon dhe nxit punën e sistemit të OKB-së në avancimin e barazisë gjinore. Praktika do të fillojë në shkurt 2016 dhe do të përfundojë në fund të korrikut 2016. Praktika është me kohë të plotë. Praktikantët duhet të kenë mbulim të plotë të sigurimit gjatë gjithë prakikës dhe të ofrojë një dëshmi për këtë.

Kriteret:

Të kenë përfunduar të paktën 2 vite studime universitare

Të jenë të regjistruar momentalish në një universitet ose studime pasuniversitare dhe të kenë ndjekur 12 muajt e fundit

Të kenë njohuri të shkëlqyera në Anglishten e shkruar dhe atë të folur

Preferohet të kenë aftësi të shkëlqyera në shkrimin e ndonjë gjuhe nordike.

Procesi i Aplikimit

Dërgoni aplikimin tuaj në gjuhën angeleze. Aplikimi konsiston në një CV dhe një letër motivimi (preferohet në  një dokument) për Z. Hedda Skandsen (hedda.skandsen@unwomen.org) jo më vonë se 19 Tetor 2015.

Për të tjera informacione ju lutemi vizitoni faqen zyrtare në këtë LINK.

 

Leave a Comment