Praktikë në Zyrën Kombëtare Erasmus+ Albania

Zyra Kombëtare Erasmus+ ofron mundësi internship 3-6 mujore për të rinj me aftësi dhe kualifikimet e nevojshme në fushën e Marketing Komunikimit dhe Marrëdhënie me Publikun.

Jeni të interesuar?

Email albania@erasmusplus.al për të aplikuar!

Leave a Comment