Praktikë në Uashington D.C

Afati i fundit i aplikimit: 31 Korrik 2017
Kush mund të aplikojë: praktikues dhe studiues nga çdo vend
Përfitimet: praktikë me bazë në Uashington, D.C.

Aplikimet janë të hapura për NED Reagan-Fascell Democracy Fellowship 2017. E emëruar në nder të themeluesve kryesorë të NED, ish-presidenti Ronald Reagan dhe kongresmeni i ndjerë Dante Fascell (D-Fl.), Reagan-Fascell Democracy Fellowship është një fond financiar federal, program shkëmbimi që u ofron praktikuesve, studiuesve dhe gazetarëve nga e gjithë bota mundësinë për të kaluar pesë muaj në rezidencën e National Endowment for Democracy (NED), në Uashington DC, për të ndërmarrë kërkime të pavarura mbi demokracinë në një vend të caktuar ose Rajon.

E vendosur në kuadër të Forumit Ndërkombëtar të Studimeve Demokratike të NED-it, programi ofron një mjedis të pasur intelektual për shkëmbim arsimor dhe zhvillim profesional.

Reagan-Fascell Democracy ofron bursat pesë mujore për praktikuesit që të përqendrohen në strategjitë dhe praktikat më të mira për zhvillimin e demokracisë në vendin e tyre të interesit; dhe për studiuesit për të kryer hulumtime origjinale për botim. Projektet mund të trajtojnë aspektet ekonomike, politike, sociale, ligjore ose kulturore të zhvillimit demokratik dhe përfshijnë një sërë metodash dhe qasje.

Kriteret e aplikimit:
Ndërsa dy pjesët ndajnë shumë elemente të përbashkëta, ato kanë kërkesa të ndryshme të përshtatshmërisë dhe qëllime, aktivitete dhe produkte të ndryshme që lidhen me to:

Qytetarët e çdo vendi mund të aplikojnë;
Nevojitet aftësi në gjuhën angleze;
Temat që fokusohen në aspektet politike, sociale, ekonomike, ligjore ose kulturore të zhvillimit demokratik;
Disponueshmëria të jetë në rezidencë në Forumin Ndërkombëtar për Studime Demokratike në Uashington, D.C, gjatë vitit për të cilin kandidatët po aplikojnë për një bursë.

Si të aplikoni?

Ka pesë hapa për procesin e aplikimit online:

Hapi 1: Informacioni i Aplikuesit;
Hapi 2: Propozimi i Projektit për Trainerin ose për Trajnimin Shkencor;
Hapi 3: Letrat e Rekomandimit;
Hapi 4: Resume / CV dhe biografi;
Hapi 5: Certifikimi.
Sistemi i Aplikimit Online do t’ju lejojë të filloni të punoni në një aplikim, të ruani përparimin tuaj dhe të ktheheni në një kohë të mëvonshme për të kompletuar komponentët e mbetura të aplikimit.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment