Praktikë në Ministrinë e Jashtme

Ministria e Punëve të Jashtme kërkon të rekrutojë praktikantë për periudhën 1 shkurt-31 maj 2016.

Aktivitetet e parashikuara

Praktikantët pranë MPJ do të ndihmojnë me punë kërkimore dhe mbështetëse në një nga Drejtoritë e mëposhtme:

 • Drejtoria e Rajonit dhe Vendeve Fqinje
 • Drejtoria e Amerikës, Paqësorit, Azisë dhe Afrikës;
 • Drejtoria e Politikave të Sigurisë;
 • Drejtoria e BE-së;
 • Drejtoria e Evropës dhe Azisë Qendrore;
 • Drejtoria e Traktateve dhe së Drejtës Ndërkombëtare;
 • Drejtoria e Çështjeve Konsullore dhe Diasporës;
 • Drejtoria e Diplomacisë Publike, Partneriteteve dhe Diasporës;
 • Drejtoria e Ceshtjeve Juridike;
 • Drejtoria e Arkivit dhe Dokumentacionit;
 • Akademia Diplomatike
 • Drejtoria e Protokollit të Shtetit;
 • Drejtoria e Burimeve Njerëzore;
 • Sekretaria Qendrore;
 • Qendra e Ekselencës.

Praktika pranë MPJ-së është pa pagesë. MPJ ofron të ndihmojë praktikantët me dokumentet e nevojshme që vërtetojnë periudhën e praktikës, detyrat e ngarkuara, si dhe një vlerësim në fund të praktikës. Nëse periudha e praktikës njihet nga institucioni arsimor ku studioni apo jo, varet tërësisht nga ky institucion, por MPJ qëndron e gatshme t’ju ndihmojë për njohjen e kohës dhe punës suaj në shkëmbim të krediteve.

Përgjegjësitë:

 • Mbështetje të Drejtorive me punë kërkimore, sipas nevojës.
 • Ndjekje e zhvillimeve dhe përditësimeve të rëndësisshme nga agjencitë kryesore, organizata, industri, dhe burime të tjera, sipas fushës.
 • Përgatitje, redaktim dhe botim i Buletinit Informativ dhe Newsletter-it.
 • Redaktim dhe botim i Përditësimeve dhe Njoftimeve për Shtyp.
 • Menaxhim i marrëdhënieve të MPJ-së me mediat sociale.
 • Monitorim dhe ndihmë në menaxhimin e llogarisë Twitter @MinJashtme.
 • Mbështetje administrative, sipas nevojës.

 

Kualifikimet e nevojshme:

 • Interes në marrëdhënie ndërkombëtare, shkenca politike, të drejtë ndërkombëtare, biznes dhe marketing, shkenca komunikimi dhe IT etj.
 • Interes dhe/ose përvojë komunikimi në mediat sociale.
 • Njohje shumë e mirë e gjuhës shqipe dhe angleze; vlerësohen dhe njohuri të gjuhëve të huaja të tjera.
 • Aftësi të mira analitike, të komunikimit verbal dhe të shkruarit.
 • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe për t’iu përgjigjur shpejt udhëzimeve.
 • Aftësi për të kryer punë kërkimore, si në mbledhjen e materialit, ashtu dhe në shkrimin e raporteve.
 • Vlerësohet përvoja me menaxhimin e faqeve të Internetit.
 • I disponueshëm për të punuar të paktën 38 orë në javë për një periudhë 6 javore, ose 10 orë në javë për një periudhë 5 mujore, sipas nevojës së Drejtorisë përkatëse.
 • Preferencë për studentë që kanë mbaruar dy vitet e para të studimeve universitare, ose që kanë përfunduar studimet universitare jo më larg se viti 2012.

Si të aplikoni:

Për të aplikuar, shkarkoni  formularin e aplikimit dhe dërgojeni të plotësuar tek interns@mfa.gov.al brenda datës 25 janar 2016.

Leave a Comment