Praktikë në Ministrinë e Drejtësisë dhe institucionet e saj

Ministria e Drejtësisë kërkon 12 praktikantë, të profilit studimor:

 • 10 Drejtësi
 • 1 Inxhinieri Mekanike
 • 1 Inxhinieri Informatike

Institucionet e varësisë të cilët kërkojnë praktikantë janë:

 • Drejtoria e përgjithshme e Burgjeve (Drejtoria Qëndrore): kërkon 8 praktikantë: (4) Drejtësi, (1) Ekonomik, (1) Arkitekturë/ Inxhinieri Ndërtimi, (1) Akademi Rendi, (1) Shkenca Sociale.
 • Drejtoritë rajonale Institucionet e Ekzekutimit të Vendimeve Penale (IEVP) kërkojnë praktikantë përkatësisht në këto degë sipas kërkesave në qytetet:
  • Tiranë, 11 praktikantë – (4) Drejtësi, (4) Shkenca Sociale, (1) Mjekësi, (1) Farmaci, (1) Stomatologji
  • Durrës, 4 praktikantë – (1) Drejtësi, (1) Shkenca Sociale, (2) Mjekësi
  • Rrogozhinë, 2 praktikantë – (1) Drejtësi, (1) Mjekësi
  • Lezhë, 4 praktikantë – (1) Drejtësi, (1) Mjekësi, (1) Shkenca Sociale, (1) Ekonomik
  • Fushë – Krujë, 1 praktikant – (1) Mjekësi
  • Elbasan, 1 praktikant – (1) Shkenca Sociale
  • Berat, 4 praktikantë – (1) Drejtësi, (1) Ekonomik, (1) Inxhinieri Ndërtimi/Elektromekanik, (1) Shkenca Sociale
  • Burrel, 1 praktikant – (1) Mjekësi
  • Peqin, 2 praktikantë – (1) Drejtësi, (1) Ekonomik
  • Krujë, 1 praktikant – (1) Mjekësi
  • Fier, 5 praktikantë – (4) Shkenca Sociale, (1) Juridik
  • Lushnje, 2 praktikantë – (1) Drejtësi, (1) Shkenca Sociale.
 • Avokatura e Përgjithshme e Shtetit (Nivel Qëndror), kërkon 5 praktikantë: (3) Drejtësi, (1) IT, (1) Ekonomik – Financë
 • Zyrat Vendore të Avokaturës së Shtetit kërkojnë praktikantë përkatësisht në degën Drejtësi sipas kërkesave në qytetet:
  • Tiranë (5)
  • Durrës (2)
  • Vlorë (2)
  • Shkodër (1)
  • Korçë (1)
  • Gjirokastër (1)
 • Komiteti i Birësimeve, kërkon 4 praktikantë: (2) Drejtësi, (2) Psikologji.
 • Qendra e Botimeve Zyrtare, kërkon 3 praktikantë: (2) Gjuhë-Letërsi, (1) Drejtësi.
 • Instituti i Mjekësisë Ligjore, kërkon 3 praktikantë: (3) Drejtësi.
 • Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit, kërkon 7 praktikantë: (5) Drejtësi, (2) Ekonomik.
 • Zyra Qëndrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, kërkon 10 praktikantë: (3) Inxhinieri Ndërtimi, (3) Inxhinieri Informatike, (2) Drejtësi, (2) Ekonomik.
 • Komisioni Shtetëror për Ndihmën Juridike, kërkon 2 praktikantë: (2) Drejtësi.
 • Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, kërkon 8 praktikantë: (5) Drejtësi, (3) Hartograf.
 • Shërbimi i Provës, kërkojnë praktikantë përkatësisht në degët Drejtësi, Sociologji, Psikologji, Punë Sociale sipas kërkesave në qytetet:
  • Tiranë (5)
  • Durrës (2)
  • Shkodër (3)
  • Lezhë (3)
  • Kukës (1)
  • Pukë (1)
  • Burrel (1)
  • Dibër (1)
  • Kurbin (1)
  • Kavajë (1)
  • Lushnje (1)
  • Fier (2)
  • Berat (2)
  • Vlorë (2)
  • Sarandë (1)
  • Gjirokastër (1)
  • Përmet (1)
  • Elbasan (2)
  • Pogradec (1)
  • Korçë (1)
  • Tropojë (1)
  • Krujë (1)

Nëse keni përfunduar studimet e ciklit të parë, (bachelor), jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të dytë në një nga profilet studimore të lartpërmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni.

Rreth programit

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, shpall thirrjen e dytë për Programin Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera, Publike.

Në këtë program ftohen të aplikojnë të të rinj profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç, nga Shqipëria dhe Diaspora, të cilët kanë mbaruar minimalisht ciklin e parë të studimeve bachelor.

Nëse jeni duke studiuar apo keni përfunduar studimet e ciklit të parë në një nga profilet studimore të lart përmendura, jeni të mirëpritur të aplikoni. Kandidatët duhet të tregojnë interes në punën e sektorit publik dhe të kenë aftësi shumë të mira analitike dhe komunikimi

Kujdes: duhet të keni përfunduar minimalisht studimet e ciklit të parë ‘Bachelor’.

Ky program do të zgjasë 3 muaj dhe është pa pagesë.

Fituesit do të lajmërohen nëpërmjet adresës elektronike nga institucionet përkatëse.

Vëmendje: do të lajmërohen vetëm fituesit.

Për të aplikuar, ju lutemi klikoni në këtë LINK

Për të tjera detaje,lidhur me Programin e Praktikës, ju lutemi vizitoni faqen zyrtare duke klikuar në këtë LINK

 

Leave a Comment