Praktikë në departamentin e Auditit , Deloitte Albania

Afati i aplikimit : 15 tetor

Deloitte Albania është duke kërkuar profesionistë të rinj që duan të zhvillohen në një firmë ndërkombëtare. Karriera në  departamentin  e Auditit është një nyje kryesore në zinxhirin raportues financiar, duke të vendosur në pozicionin e një këshilluesi të besueshëm për biznesin në një vend.

Detyrat e praktikantit :

 • Përgjegjës për të kuptuar qasjen e auditit në Deloitte, metodat dhe mjetet.
 • Vendosjen e marrdhënieve të punës me personelin e klientit.
 • Rishikim analitik i dokumentave të auditit.
 • Përgatit raporte financiare dhe dokumentacion që mbështet opinionin auditues të Deloitte.
 • Përmbahet specifikimeve të planit dhe afateve kohore.

Profili i kandidatit :

 • Arsim i lartë me diplomë në Biznes, Financë , Kontabilitet ose Ekonomiks
 • Diplomë Master në Kontabilitet ose/de Financë ose certifikime të tjera profesionale janë të preferuara.
 • Rezultate te larta akademike në të gjitha lëndët (8.5 ose më shumë)
 • Interes në fushën e Auditit
 • Rrjedshmëri në Anglisht dhe në një gjuhë të dytë .
 • Aftësi për të analizuar informacion dhe për të mësuar shpejt si të përgatis dhe paraqes raporte.

Për më shumë informacione dhe aplikim, ju lutemi vizitoni faqen zyrtare në këtë LINK

Leave a Comment