Praktikë e paguar nga Këshilli i Evropës

Afati i aplikimit: 31 gusht për periudhën janar-qershor të vitit vijues

Kërkesat e aplikimit:

Aplikantët duhet:
Të jenë studentë të diplomuar ose pasuniversitarë;
Të kenë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze ose franceze, të cilat janë gjuhët e punës të Këshillit të Evropës dhe, nëse është e mundur, njohuri themelore të gjuhës gjermane;
Të jenë të sakta dhe t’i kushtojnë vëmendje detajeve, veçanërisht kur merren me shifra;
Të jenë të interesuar në kontabilitet dhe detyra administrative;
Të jenë të motivuar dhe të aftë për të punuar në mënyrë efikase në një ekip dhe brenda kornizës së përgjithshme të Qendrës Evropiane për Gjuhët Moderne.

Përfitimet:

Të trajnuarit marrin një kompensim jetësor prej rreth 720 euro në muaj, i cili transferohet nga Këshilli i Evropës në fund të çdo muaji. Prej kësaj, një zbritje prej rreth 20 € bëhet çdo muaj nga pagesa e të trajnuarve për të mbuluar shpenzimet e sigurimit gjatë qëndrimit.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment