Praktikë e paguar në Berlin, Gjermani

Afati i aplikimit: 30 Prill 2016
Rroga: 450 Euro në muaj

Përshkrimi

Sekretariati Ndërkombëtar i Transparencës (TI-S) është duke kërkuar një praktikant, shumë të motivuar, proaktiv për të mbështetur punën e saj në Evropë dhe Azinë Qendrore. Transparency International (TI) është organizatë globale e shoqërisë civile në krye të luftës kundër korrupsionit. Përmes më shumë se 100 degëve të gjithë botën dhe një sekretariat ndërkombëtar në Berlin, Gjermani.

Praktika është kryesisht me natyrë administrative, me një mundësi për të ndjekur një projekt personal në lidhje me punën e departamentit dhe interesat e kandidatit të suksesshëm ( me një raport 80% me 20%).

Fillimi i këtij programi praktike është në fund të gushtit / mesi i shtatorit 2016 dhe kohëzgjatja është 3-4 muaj (preferohen 4 muaj).

Kriteret

  • Kandidati duhet të jetë i regjistruar në një program studimi universitar gjatë gjithë periudhës së stazhit; fusha duhet të jetë në politikë / shkenca sociale, Studime evropiane apo marrëdhënie ndërkombëtare;
  • Të tregojë njohuri për BE-në, zgjerimin evropian dhe/ose rajonin e Azisë Qendrore;
  • Disa njohuri dhe interes të konsiderueshëm në punën e TI dhe fushën e anti-korrupsionit;
  • Njohuri të shkëlqyera të gjuhës angleze;

Si të aplikoni?

Për të aplikuar për këtë praktikë, dërgoni një letër motivimi (maksimumi një faqe) dhe një CV në anglisht (maksimumi 2 faqe), përmes e-mailit, në një material PDF, në adresën ECAInternshipAMM@transparency.org

Për të tjera informacione, ju lutemi vizitoni faqen zyrtare duke klikuar në këtë LINK.

Leave a Comment