Praktikë e paguar në Belgjikë

Afati i fundit i aplikimit: 17 gusht 2017
Kush mund të aplikojë: studentët e masterit në Shkenc Politike, BE ose studimet ndërkombëtare, ose fushat përkatëse
Përfitimet: praktikë e paguar në Bruksel, Belgjikë

Caritas Europa punon për drejtësi, paqe dhe zhvillim. Vlerat dhe parimet e saj udhëzuese janë qendra e njeriut, vëllazërisë, solidaritetit dhe pafajësisë, paqes, zhvillimit integral njerëzor, lirisë fetare dhe diversitetit kulturor, bashkëpunimit dhe subsidiaritetit, profesionalizmit dhe shqetësimit të përzemërt për të varfërit, përgjegjësinë për një rend të shëndoshë ekologjik. Praktikanti/ja do të mbështesë Njësinë e Zhvillimit Institucional në zbatimin e planit vjetor të punës. Ai / ajo do të kontribuojë në përgatitjen, organizimin dhe ndjekjen e aktiviteteve dhe ngjarjeve të planifikuara. Gjithashtu do të jetë pjesë e Njësisë për Zhvillimin Institucional dhe do të raportojë drejtpërdrejt tek Drejtori i Njësisë.
Kriteret e aplikimit:
Aplikanti duhet:

Të jetë student  në nivel Master në Shkenca Politike, BE ose studime ndërkombëtare, E drejta Evropiane, Politikat Sociale, Ekonomia, Zhvillimi, Menaxhimi, ose fusha të ngjashme;
Të flasë në gjuhën angleze dhe të shkruajë dhe  mundësisht të ketë njohuri te mira në disa gjuhë të tjera evropiane. Gjuha e punës është gjuha angleze;
Zhvillimi i aftësive organizative me një qëndrim praktik;
Të ketë aftësi të shkëlqyera ndërpersonale dhe komunikimi;
Të ketë aftësi raportuese;
Të jetë i vetë-motivuar, i dobishëm dhe i përkushtuar, i aftë të funksionojë si pjesë e një ekipi të vogël zyre;
Të ketë aftësi të shkëlqyera informatike dhe kompjuterike në të gjitha aplikacionet e Windows;
Pasja e përvojës me rrjetin e Caritas ose organizata të tjera të shoqërisë civile është një pasuri.

Si të aplikoni?

Ju lutemi të dërgoni një letër motivimi (max 1 faqe) dhe CV-në tuaj në msomers@caritas.eu, duke përmendur në subjekt “Institutional Development Internship”.

Për më shumë informacion klikoni këtu.

Leave a Comment