Praktikë e paguar e ofruar nga Kombet e Bashkuara

Afati i fundit i aplikimit: 10 gusht 2017
Kush mund të aplikojë: studentë ose të diplomuar kohët e fundit në 6 muajt e fundit me Bachelor ose Diplomë Master
Përfitimet: 1000 USD në muaj

Programi i Ushqimit Botëror si agjensia kryesore e Grupit të Logjistikës mban një Grumbull Global Logjistik (GLC) bazuar në Divizionin e Zinxhirit të Furnizimit të Shtabit të WFP në Romë.

Kriteret e aplikimit:

Kandidati i suksesshëm duhet të jetë aktualisht i regjistruar dhe/ose ka ndjekur kurse universitare në 12 muajt e fundit duke përfshirë përfundimin e të paktën dy viteve të studimeve universitare ose sapo është diplomuar në 6 muajt e fundit në nivelet BA ose MA;
Shkathtësi (të shkruar dhe të folur) në gjuhën angleze;
Diplomë Bachelor ose Master në Komunikim, Shkencat Sociale, Humane ose të ngjashme;
Njohja me Excel ose baza të tjera të të dhënave;
Aftësia për të folur dhe shkruar në gjuhët e tjera të Kombeve të Bashkuara dhe italishtja është e dëshirueshme.

Përfitimet:

Praktikantët marrin një pagesë mujore nga WFP deri në shumën maksimale prej US $ 1000 në muaj në varësi të detyrës;
WFP nuk është përgjegjës për shpenzimet e jetesës, aranzhimet për akomodim, vizat e nevojshme dhe kostot përkatëse;
WFP do të rimbursojë biletën e udhëtimit për kandidatët që janë shtetas të vendeve në zhvillim dhe po ndjekin studimet e tyre në vendin e tyre;
WFP do të njohë kredencialet arsimore të kandidatëve nga institucione të njohura që janë certifikuar nga autoritetet kompetente ndërkombëtare ose kombëtare si Organizata e Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë (UNESCO) ose Ministritë e Arsimit.

Si të aplikoni?

Plotësoni formularin e aplikimit që e gjeni këtu

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment