Plotësisht i financuar/ Program për studentë në Zvicër

Afati i aplikimit: 31 Dhjetor 2018
Kush mund të aplikojë: aplikantët e regjistruar në program bachelor ose master

Përfitimet: bursa mbulon shpenzimet e akomodimit dhe jetesës

Pëshkrimi

Departamenti i Shkencave Kompjuterike në ETH Zyrih ofron një program të ri dhe interesant që u mundëson studentëve të diplomuar dhe atyre që janë në process diplomimi që të marrin përvojë kërkimore në këtë departament gjatë muajve të verës. Programi është i hapur për të gjithë studentët në mbarë botën. Departamenti është i angazhuar në rritjen e diversitetit në fushën e shkencave kompjuterike.

Programi do të zhvillohet nga 1 Korriku deri në 31 Gusht 2019

Mundësitë kërkimore që janë në dispozicion mbulojnë këto fusha:

  • Teori and Algoritmikë;
  • Sistemet e rrjetëzuara dhe kompjuterizimi paralel
  • Sistemet kompjuterike
  • Informacioi dhe siguria e sistemeve;
  • Menaxhimi i të dhënave;
  • Gjuhët e programimit dhe inxhinieria e programeve
  • Informatika vizuale

 

Kriteret

Të gjithë aplikantët që përmbushin kriteret e mëposhtme mund të aplikojnë  në këtë program:

  • Ju duhet të ndiqni të gjithë programin në periudhën e paracaktuar
  • Ju jeni duke ndjekur aktualisht programin tuaj bachelor ose master dhe data e diplomimit tuaj është në pranverën e vitit pas diplomimit.

Përfitimet

Shuma e bursës mbulon shpenzimet për strehim dhe jetesë. Shpenzimet e udhëtimit dhe të vizave do të mbulohen gjithashtu. Studentët mund të kërkojnë shpenzimet e udhëtimit kundrejt faturave në fillim të programit

Si të aplikoni?

Aplikimet duhet të bëhen përmes platformës online, duke klikuar në këtë LINK

 

 

Leave a Comment