Pesë mënyra si të shkruani një CV të mirë

Cv është një dokument që sot po bēhet mjaft i rēndēsishēm për çdo aplikim që duam tē bējmë gjatē jetēs tonē. Pēr kētë arsye ndonjēherē e gjejmē veten në vēshtirësi kur duam të shkruajmē njē CV tē mirë.
Kētu do t’ju tregojmë 10 hapa si tē shkruani një CV të suksesshme.

1. Jini vetvetja!

Zakonisht një CV duhet të jetë jo më shumë se dy faqe – dhe kjo duhet të jetë në formatin A4! Punëdhënësit shpenzojnë, mesatarisht, vetëm 8 sekonda duke kërkuar në çdo CV. Jini të koncentruar dhe ruajini disa gjëra për intervistën.

2. Mbajeni CV aktuale

Ju duhet të mbani CV tuaj të apdetuar nëse jeni duke kërkuar për një punë ose jo. Sa herë që diçka e rëndësishme ndodh në karrierën tuaj, regjistroni atë mënyrë që të mos më harroni diçka që mund të jetë e rëndësishme.

3. Shmangni gabimet gjuhësore

Punëdhënësit do shikojnë për gabimet që bëni në CV dhe në qoftë se ata gjejnë, kjo do ju bëjë të dukeni me të vërtetë keq. Nëse jeni të pasigurt atëherë përdorni një “spellchecker” dhe pyesni dikë tjetër për të kontrolluar në mënyrë të dyfishtë atë që ju keni shkruar.

4. Tregoni të vërtetën

Secili gënjen në CV e tyre, apo jo? JO! Stop! Gënjeshtra flagrante në CV tuaj mund t’ju shkaktojnë një grumbull të tërë problemesh, kur është fjala për punëdhënës që kontrollojnë prejardhjen dhe referencat tuaja.

5. Përdorni fjalë kyçe

Nëqoftëse po bëni aplikim në një faqe website fjalët kyçe janë shumë të rëndësishme. Përdorni fjalë kyçe për pozicionin e punës që po aplikoni. Kështu në rast kërkimi gjërat bëhen më të thjeshta për të identifikuar CV tuaj më shpejt dhe ndihmon gjithashtu ne nxjerrjen e saj në dritë mes shumë CV të tjera.

Leave a Comment