Panair Virtual nga Ambasada Gjermane

DIHA (Shoqata Gjermane e Industrisë dhe Tregtisë në Shqipëri) me mbështetjen e GIZ (Shoqëria gjermane për bashkëpunim ndërkombëtar) dhe Alumniportal Deutschland do të organizojë për të dytin vit radhazi Panairin Virtual të Karrierës në Shqipëri dhe Kosovë me datë 19 shtator 2018.

Panairi Virtual i Karrierës është një mjet efektiv për përputhjen e kërkesës dhe ofertës në tregun e punës dhe shërben si një platformë për punëdhënës dhe punëkërkues nga rajoni, pavarësisht nga vendndodhja e tyre.

Kanditatët paraprakisht mund të marrin pjesë në trajnime përgatitore falas, ku do të udhëzohen mbi shkrimin e një CV-je dhe letre motivimi të përshatshme, si edhe mbi sjelljen gjatë një interviste pune.

Për të marrë pjesë në Panairin Virtual të Karrierës duhet të krijoni llogarinë tuaj në faqen e Alumniportal Deutschland. Për më tepër informacione, klikoni në këtë LINK.

Leave a Comment