“Nxisni ndryshimin”/ Trajnim në Malin e Zi

Afati i aplikimit: 5 tetor 2015

Kush mund të aplikojë: punonjësit, Liderët e Rinj, aktivistë, vullnetarë nga Shqipëria, Kroacia, Estonia, Franca, Italia, Maqedonia, Mali i Zi, Rumania, Serbia, Spanja

Aktiviteti: 13-22 nëntor 2015, Ulqin, Mali i Zi

Përshkrimi

Qëllimi kryesor i trajnimit “Nxisni ndryshimin” është për të rritur kapacitetin e punonjësve të Rinj për të kontribuar në një shoqëri kohezive .

Rrugët kanë një potencial të madh në aspektin e informimit, duke bërë ndërgjegjësim, duke përfshirë dhe ndërtimin e një komuniteti, pra, metoda specifike të dizenjuara për punën në rrugë janë të rekomanduar në këtë fushë dhe posaçërisht në kohën kur ato nuk zbatohen aq gjerësisht.

Gjatë trajnimit, pjesëmarrësit do të përshkojnë në një proces të thellë duke eksploruar tema globale dhe shoqërore dhe si të aplikoni moton “mendoni globalish, veproni lokalisht” në jetën dhe organizatat e tyre duke përvetësuar metoda të reja alternative për të bërë ndërgjegjësim/ informacion/ përfshirje .

Pjesëmarrësit do të zhvillojnë kompetencat praktike të punës për të punuar me metodologjinë e fushatave në rrugë dhe ata do të jenë në gjendje për të transferuar këtë mësim në komunitetet e tyre.

Kriteret

Pjesmarrësit duhet të jenë nga nga Shqipëria, Kroacia, Estonia, Franca, Italia, Maqedonia, Mali i Zi, Rumania, Serbia, Spanja dhe duhet të përmbushin kriteret e mëposhtme:

  • Punonjësit e Rinj (nuk ka kufizim moshe, por preferohet mbi 18 vjeç) që kanë përgjegjësinë për të marrë pjesë në projekte/iniciativa (të paguara ose vullnetare) në organizatat e tyre (sepse në fund të trajnimit ata duhet të zhvillojnë një fushatë-projekt për organizatën e tyre)
  • Duhet të kenë disa eksperienca bazike të ngjashme që përshtaten edhe me metodologjitë e reja;
  • Të kenë interes në çështje të ndryshme sociale dhe globale për të cilat mendojnë se sjellin një ndryshim;
  • Të gjithë pjesmarrësit duhet të kenë një nivel të Anglishtes, minimumi nivelin mesatar (për të qenë në gjendje të marrin pjesë në diskutime dhe aktivitete dhe aktivitetet e trajnimit)

Kostot

Ky projekt është financuar nga Erasmus + (KA1) nga Komisioni Evropian. Sipas rregullave të saj financiare disa shpenzime janë të mbuluara plotësisht, disa jo si në vijim.

  • Kostot e udhëtimit dhe vizës do të rimbursohe n  plotësisht sipas vendeve të caktuara paraprakisht

shënim: Lidhur me informacione të tjera për Kostot, ju lutemi klikoni në këtë LINK.

Aplikimi

Për të aplikuar ju duhet të plotësoni formularin e aplikimit dhe ta dërgoni atë në adresën andreea_loredana_psi@yahoo.com para dates 5 tetor 2015.

Për më shumë informacione, klikoni në thirrjen zyrtare.

Leave a Comment