Një kompani konsulence kërkon Asistent Financiere

Përshkrimi:
Aplikantja do te angazhohet ne kryerjen e analizave financiare, planeve te biznesit, studime fizibiliteti etj. Do te asistoje ne punen e perditshme dhe do te marre detyra specifike ne baze te çeshtjeve te cilat ndermerr kompania.

Kriteret/ Kerkesat:

Te kete mbaruar Fakultetin per Ekonomi – Finance jashte shtetit ose Shqipëri, ne ciklin e plote 5 vjeçar.

Te kete 1-3 vjet eksperience pune ne sektorin e analizes financiare.

Te zoteroje shkelqyeshem gjuhen angleze ne te shkruar dhe ne te folur. Perben avantazh zoterimi i gjuhes italiane.

Mosha e preferuar eshte 25-35 vjeç

Per te aplikuar dhe per me shume informacion, ju lutemi te dergoni CV-ne tuaj ne adresen asankontakt@gmail.com

Aplikimet per dy pozicionet e mesiperme mbyllen me date 10.01.2016.

Ju mirepresim!!

Leave a Comment