Neptun shpall vakant pozicionin “Specialist Rekrutimi”

Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Neptun në adresën  hr@neptun.al
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi ti referoheni dokumentit ne kete LINK.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 10.06.2016

Leave a Comment