Mundësi trajnimi për të rinj

Trajnim për të gjithë të rinjtë, të cilët do të kenë mundësinë të mësojnë më shumë rreth stereotipeve gjinore, faktorëve që çojnë në krijimin e tyre, mënyrën se si ndikojnë në jetën e njerëzve dhe se cilat janë mënyrat e mundshme për thyerjen e stereotipeve me bazë gjinore.
Trajnimi do të zgjasë rreth 8 orë. Dreka dhe materialet e trajnimit janë të mbuluara nga organizatorët. Pjesëmarrësit do të pajisen me Çertifikatë.
Trajnimi është pa pagesë.
Të rinjtë e interesuar të kontaktojnë në faqen zyrtare ose në adresën e e-mailit: gentjanhajdari8@gmail.com; bekim.alija@hotmail.com.

Vendi: Hotel Continental ,Vorë

Koha: 8 Shtator , në orën 9:00 të mëngjesit deri në orën 17:00

Për më shumë informaione klikoni në këtë LINK.

Leave a Comment