Mundësi studimi Master me bursë

Afati i fundit i aplikimit: 28 korrik 2017
Kush mund të aplikojë: studentë nga vendet në zhvillim dhe  bota e tretë
Përfitimet: bursa mbulon 100%  tarifat për shkollim

Aplikimet janë të hapura për zhvillimin e burimeve të zgjidhjeve master për vitin 2017. Bursat janë në dispozicion për ndjekjen e nivelit master në Universitetin e Nottingham në Malajzi.

Fondi i Bursave për Zhvillimin e Zgjidhjeve do të arrijë tek studentët të cilët kanë potencial për të bërë një ndryshim të vërtetë në zhvillimin dhe prosperitetin e vendeve të tyre të origjinës.

Kriteret e aplikimit:
Për të aplikuar për një nga këto bursa, aplikantët duhet:

Të klasifikohen si student jashtë shtetit për qëllime të tarifave;
Të kenë të paktën një përvojë pune pune të plotë pas përfundimit të programit universitar. Të diplomuarit e freskët nuk do të merren parasysh;
Duhet të mundësojnë mjaftueshëm për të mbështetur koston e jetesës gjatë gjithë kohëzgjatjes së studimeve.
Si të aplikoni?

Për të aplikuar klikoni këtu

Për më shumë informacion klikoni këtu

 

Leave a Comment