Mundësi studimi me bursë në Poloni

Afati i aplikimit: 15 Shtator 2017
Kush mund të aplikojë: aplikantët nga e gjithë bota
Bursa ofron: rreth 700 euro në muaj

Akademia polake po pret aplikime për bursën PhD në biologjinë sasiore, fizikën teorike. Bursa është e hapur për aplikantët nga e gjithë bota. Qëllimi i bursës është të ndihmojë studentët në fushën e hulumtimit të biologjisë sasiore, fizikës teorike.

Kriteret e aplikimit:
Kandidati, në varësi të sfondit arsimor duhet të ketë:

Një diplomë universitare Master i Shkencave, ose ekuivalentëve të saj, në fizikë, informatikë, bioinformatikë, matematikë ose disiplina të lidhura;
Njohuri e mirë e programimit;
Njohuri e mirë e fizikës statistikore dhe / ose teoria e proceseve statistike do të jetë një aset;
Njohuri të mira të gjuhës angleze.

Si të aplikoni?

Aplikimet duhet të dërgohen me e-mail tek Dr Anna Ochab-Marcinek – ochab-at-ichf.edu.pl.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment