Mundësi studimi me bursë në Oksford

Bursa e Skoll-it siguron fonde të plota plus një pagesë  për të përfunduar një MBA në Shkollën e Biznesit Saïd të Universitetit të Oksfordit. A po përdorni një qasje inovative për të trajtuar një nga sfidat më të mëdha shoqërore ose mjedisore në botë? Nëse po, ju mund të jeni student i ardhshëm!

Për të aplikuar për bursën e Skollit ju së pari duhet të aplikoni dhe të pranoheni në programin MBA të shkollës Saïd Business School.

Nuk mund të konsiderohen kandidatët që nuk janë pranuar nga Shkolla e Biznesit Saïd për MBA.
Zakonisht jepen deri në pesë bursa në vit.

Mundësia e studimeve është rreth degëve si:

Ekonomia, Biznesi, Menaxhimi dhe Financa, Mjedisi, Shoqëria

Kriteret e aplikimit:

Deri në kohën kur kandidatët aplikojnë për MBA, ata duhet të kenë kaluar së paku 3 vite ose:

Fillim dhe rritjw te një sipërmarrjeje sociale;
OSE që shpie në një zgjerim të madh të një ndërmarrjeje ose programesh ekzistuese shoqërore brenda një organizate;
OSE duke ndjekur një ndryshim pozitiv duke përdorur qasje sipërmarrëse për të trajtuar të njëjtën çështje sociale / mjedisore
Në secilën prej këtyre 3 rasteve, kandidatët duhet të jenë në gjendje të përshkruajnë rezultatet / ndikimin që është krijuar si rezultat i punës së tyre.

Kandidatët do të kenë përdorur qasje sipërmarrëse për të identifikuar mundësitë, ndërmarrë veprime për të zhvendosur pozitën e status quo-së dhe të prodhojnë ndikim të provuar që kontribuojnë në korrigjimin e sistemeve dhe praktikave të padrejta në fushën e tyre të zgjedhur të punës.
Kandidatët duhet të demonstrojnë dëshmi të cilësive personale që rezonojnë fuqishëm me lidershipin sipërmarrës dhe ilustrojnë se si këto kanë ndikuar në rrugën e karrierës së tyre deri tani. Këto cilësi përfshijnë:
Një mendje dhe këmbëngulje në ndjekjen e një qëllimi përfitimi social / mjedisor, duke përfshirë gatishmërinë për të përballuar dështimet dhe për të filluar përsëri;
Një paragjykim  mbi një çështje dhe një gatishmëri për të nxënët me një problem * nëse ata po përballojnë një sfidë që nuk kanë jetuar personalisht;
Një tendencë për të eksploruar mjedisin për mundësitë dhe burimet;
Një gatishmëri për të marrë rreziqe personale, dhe nganjëherë financiare;
Një prirje për të zhvilluar rrjete dhe për të tërhequr anëtarët e tyre për të ndjekur qëllimet e përbashkëta.
Kandidatët duhet të demonstrojnë se si një edukim biznesi mund të kontribuojë në zhvillimin më të gjerë të punës së tyre. Ata do të duhet të ilustrojnë se pse një shkallë biznesi në këtë fazë të trajektores së tyre të karrierës mund t’i ndihmojë ata të përforcojnë ndikimin e tyre.
Kandidatët duhet të demonstrojnë disa dëshmi të nevojës së tyre për Bursën. Kjo mund të ekspozohet, për shembull, në përvojat e mëparshme të punës ose në prejardhje personale të cilat vetëfinancojnë MBA-n një barrë të konsiderueshme financiare.

Afati i aplikimit: 5 janar 2018

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment