Mundësi studimi me bursë në Itali

Afati i fundit i aplikimit: 19 qershor 2017
Kush mund të aplikojë: bursat janë të hapura për studentët e diplomuar në universitetet e huaja
Bursa ofron: Shumën totale vjetore prej 13,638 Euro

Programi i Universitetit të Triestës në Fizikë është duke pranuar aplikime për 13 bursa Ph.D., njëra prej të cilave është financuar nga ICTP për aplikantët nga vendet në zhvillim për një vit akademik 2017-2018. Për më shumë se 50 vjet, Qendra Ndërkombëtare për Fizikë Teorike (ICTP) Abdus Salam ka qenë një forcë lëvizëse prapa përpjekjeve globale për të çuar përpara ekspertizën shkencore në botën në zhvillim.
Departamenti i Fizikës i Universitetit të Triestës ofron pesë linja kërkimore, duke përfshirë:

Astrofizikën;
Fizikën e kondensuar e lëndës;
Fizikën dhe biofizikën mjekësore;
Fizikën bërthamore dhe nën-bërthamore;
Fizikën teorike.

Kriteret e aplikimit:

Kandidatët e kualifikuar duhet të kenë një kualifikim akademik, i cili mund të konsiderohet i barazvlefshëm – në aspektin e kohëzgjatjes, nivelit dhe fushës disiplinore – deri në atë shkallë që lejon ndërmarrjen e studimeve Ph.D. në Itali;
Kandidati duhet të mbrojë studimet deri më 30 shtator 2017 (ose deri më 31 tetor 2017, në rastin e një diplome italiane);
Aplikantët duhet të kenë diplomën e tyre të mëparshme;
Nevojitet aftësi adekuate në gjuhën angleze;
Bursat janë të hapura për studentët e diplomuar në universitetet e huaja;
Aplikantët nga vendet në zhvillim kanë të drejtë të aplikojnë për këtë program bursash:

Si të aplikoni?

Për të aplikuar klikoni këtu.

Për më shumë informacion klikoni këtu.

Leave a Comment