Mundësi studimi me bursë në Itali

Grantet e Fondacionit Gini për Studentët e Huaj në Itali, 2017
Universiteti i Padovës

Afati i aplikimit: 15 Shtator 2017
Kush mund të aplikojë: kushdo që planifikon të ndjekë një periudhë studimi dhe / ose specializimi në Departamentet e Universitetit të Padovës në fushat shkencore të bujqësisë, inxhinierisë ose shkencave matematike, fizike dhe natyrore për një periudhë prej së paku gjashtë muajsh
Granti: Euro 11,000.00 bruto, duke përfshirë kostot e udhëtimit

Fondacioni Gini po jep grante për studentët e huaj për një periudhë prej së paku gjashtë muajsh. Grantet janë caktuar për të studiuar dhe / ose specializuar në departamentet e Universitetit të Padovës në fushat shkencore të shkencave të bujqësisë, inxhinierisë, matematikës, fizikës dhe natyrës.
Qëllimi i granteve të Fondacionit Gini është që të mundësojë dhe inkurajojë studentët e huaj të aftë për akademikë.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment