Mundësi studimi me bursë në Gjermani

DAAD ose Shërbimi i Shkëmbimit Akademik Gjerman është organizata më e madhe gjermane e mbështetjes në fushën e bashkëpunimit akademik ndërkombëtar. Kjo i jep të rinjve akademikë të huaj mundësinë për të ndjekur kërkime apo studime në Gjermani.
Vlera e bursës:

Një pagesë mujore prej 750 euro për të diplomuarit, dhe 1,000 euro për kandidatët e doktoraturës.
Sigurime
Ndihma e udhëtimit
Ndihma e njëhershme për hulumtime

Kush mund të aplikojë:

Personat që kanë përfunduar një diplomë Master ose Bachelor

Master i Arteve / Diplomë Master i Shkencave ose Bachelor i Artit.
Për t’u kualifikuar, aplikantët duhet të kenë diplomuar jo më shumë se gjashtë vjet përpara afatit të aplikimit.
Nuk kanë qenë në Gjermani më shumë se 15 muaj
Kanë një zotësi të mrekullueshme në gjuhën angleze.

Dokumentet e aplikimit:

Formularin e aplikimit
CV (maksimum 3 faqe)
Lista e botimit
Përshkrimi i gjerë dhe i detajuar i propozimit të kërkimit dhe një përshkrim i punës kërkimore të mëparshme (maksimumi 10 faqe)
Certifikatën e notave që tregon notat përfundimtare
Kopja e certifikatës së shkollës që i jep të drejtën për të studiuar në një universitet në vendin e origjinës.
Përkthime gjermane ose angleze të dokumenteve të dorëzuara në gjuhën kombëtare
Dokumente të tjera që mbështesin aplikimin tuaj (shembull: certifikatat e punësimit, dëshmitë e vendosjeve etj.)
Të gjitha certifikatat universitare në të gjitha ekzaminimet vjetore me nota individuale, përfshihen në aplikim. Shpjegimi i sistemit të notimit.
Afati: 31 Tetor 2017

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment