Mundësi studimi me bursë në Danimarkë

Niveli i kursit: Bursë është në dispozicion për ndjekjen e programit PhD.

Degët e studimit: Bursa jepet në Rreziqet e Sigurisë për Sistemet Cyber-Fizike.

Çmimi i bursave: Universiteti ofron një punë interesante dhe sfiduese në një mjedis ndërkombëtar që fokusohet në edukimin, hulumtimin, këshillat shkencore dhe inovacionin, të cilat kontribuojnë në rritjen e ekonomisë dhe përmirësimin e mirëqenies sociale. Ata përpiqen për përsosmëri akademike, respektin kolegjial dhe lirinë e shkaktuar nga përgjegjësia. Universiteti Teknik i Danimarkës (DTU) është një universitet kryesor teknik në Evropën Veriore dhe me standarte te njejta me universitetet më të mira në botë.

Bursat mund të merren në Danimarkë

Kriteret e aplikimit: Kandidatët duhet të jenë shumë të motivuar dhe të mbajnë një diplomë masteri në inxhinieri ose në një shkallë të ngjashme me një nivel akademik të barabartë me nivelin master në inxhinieri. Disa nga fushat e mëposhtme janë kualifikimet paraprake: informatikë, TIK, përpunimi i të dhënave, zhvillimi i softuerit ose të ngjashme.

Kombësia: Qytetarët e të gjitha kombësive mund të aplikojnë për bursën PhD.

Kërkesa për pranimin ne kolegj

Kërkesa për hyrje: Aplikantët duhet të kenë diplomë master.

Teste: Jo

Kërkesa e gjuhës angleze: Kandidati duhet të ketë njohuri shumë të mira mbi gjuhën angleze.

Si të aplikoni: Aplikimet duhet të dorëzohen si një skedar pdf që përmban të gjitha materialet që duhet të merren parasysh. Për të aplikuar, ju lutemi të hapni lidhjen “Aplikoni online”, plotësoni formularin online të aplikimit dhe bashkëngjitni të gjitha materialet tuaja në gjuhën angleze në një skedar pdf. Dosja duhet të përfshijë:

Një letër që motivon aplikimin, duke përfshirë aktivitetet tuaja kërkimore dhe idetë për projektin e kërkimit (letër motivimi max 3 faqe)
Curriculum vitae (CV)
Transkriptet e notave dhe kopjet e diplomës tuaj origjinale BSc / MSc, certifikatat dhe listat e subjekteve me rezultatet tuaja, si dhe përkthimin e tyre zyrtar në gjuhën angleze
Fletë Excel me përkthimin e notave në sistemin e klasifikimit danez (shih udhëzimet dhe spreadsheet excel)
Dy kontakte reference që mund të kontaktohen nga komisioni i vlerësimit

Afati i Aplikimit: Afati i aplikimit është 15 maj 2017.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment