Mundësi studimi me bursë në Britani

Afati i fundit i aplikimit: 06 Shtator 2017
Kush mund të aplikojë: studiuesit
Përfitimet: shuma £ 25,000

Akademia e Shkencave të Mjekësisë në partneritet me Akademinë Britanike, Akademinë Mbretërore të Inxhinierisë dhe Shoqërinë Mbretërore, është krenare po ofron fonde për rrjetëzimin e GCRF (Global Challenges Research Fund) për aplikantët e vendeve në zhvillim dhe Mbretërinë e Bashkuar.

GCRF synon të mbështesë hulumtime të shkëlqyera që kontribuojnë drejtpërsëdrejti në zhvillimin dhe mirëqenien e njerëzve në vendet në zhvillim.

Akademia Britanike është organi kombëtar i Mbretërisë së Bashkuar për shkencat humane dhe shoqërore – studimi i popujve, kulturave dhe shoqërive, e kaluara, e tashmja dhe e ardhmja.

Këto grante jepen në fushat e shkencave natyrore, duke përfshirë fizikën dhe kiminë, matematikën, shkencën kompjuterike, inxhinierinë, kërkimin bujqësor, biologjik dhe mjekësor, shkencat shoqërore, shkencat humane, aspektet shkencore të arkeologjisë, gjeografisë dhe psikologjisë eksperimentale, hulumtim të orientuar.

Kriteret e aplikimit:

Mund të aplikojnë ata që:

Kanë përfunduar një Ph.D. ose duhet të përjetojnë në një nivel ekuivalent;
Kanë provuar përvojë kërkimore në fushën e tyre;
Mbajnë një pozitë të përhershme në një institucion të përshtatshëm (në Mbretërinë e Bashkuar ose në një vend të listuar në DAC), ose një kontratë me afat të caktuar për kohëzgjatjen e bursës.

Si të aplikoni?

Për të aplikuar klikoni këtu.

Për më shumë informacion klikoni këtu

Leave a Comment