Mundësi studimi me bursë

Afati i aplikimit: 15 Shtator 2017
Kush mund të aplikojë: aplikantët që tashmë kanë një doktoraturë
Çfarë ofrohet: një shumë prej 86.600 dollarë

The Princeton Society of Fellows, një grup ndërdisiplinar shkencëtarësh në shkencat humane, shoqërore dhe shkencat natyrore të përzgjedhura, ka hapur aplikimet për konkursin e Fellowship 2018-2021.

Kriteret e aplikimit:

Mund të aplikojnë:

A) Aplikantët që kanë një doktoraturë në kohën e aplikimit:
Ju duhet të keni marrë diplomën tuaj mes 1 janarit 2016 dhe 15 shtator 2017:

B) Aplikantët të cilët janë ABD (All But Disertation) në kohën e aplikimit:
Nëse nuk do të përmbushni afatin e pranimit të doktoraturës, më 15 shtator 2017, por pritet të keni përmbushur të gjitha kushtet, duke përfshirë mbrojtjen dhe paraqitjen e disertacionit, deri më 15 qershor 2018, ju mund të aplikoni për një bursë. Ju do t’ju kërkohet të ngarkoni një letër në faqen e aplikimit duke konfirmuar “përparimin tuaj” nga kryetari i Departamentit tuaj ose nga drejtori juaj i studimeve pasuniversitare.
Bursat do t’u jepen aplikantëve në fillim të karrierës së tyre akademike. Aplikantët duhet të kenë demonstruar tashmë arritje dhe përsosmëri të shkëlqyeshme në mësimdhënie.

Si të aplikoni?

Për të aplikuar, klikoni këtu.

Gjithashtu, aplikantët duhet të ngarkojnë pikat e mëposhtme të aplikimit:

Letër motivimi;
Curriculum vitae;
Abstrakt të disertacionit;
Mostrën e shkrimit: një kapitull i disertacionit ose një artikull i botuar lidhur me temën e disertacionit;
Propozimi i hulumtimit;
Propozimet me dy kurse;
Për kandidatët e ABD (All But Disertation): letra e “Progresit në Diplomë” nga drejtori i studimeve pasuniversitare. Për aplikantët me doktoraturë: dokument që konfirmon plotësimin e të gjitha kërkesave për doktoraturë.;
Emrat dhe adresat elektronike të tre gjyqtarëve akademikë, të cilët do të kontaktohen për të ngarkuar letrën e tyre konfidenciale të rekomandimit në portalin online sapo aplikacioni të jetë dorëzuar.

Për më shumë informacion klikoni këtu.

Leave a Comment