Mundësi studimi me bursë

Afati i fundit i aplikimit: 31 gusht 2017
Kush mund të aplikojë: studentë vendas dhe ndërkombëtarë
Çfarë ofrohet: Bursë e plotë PhD

Universiteti Khazar me mbështetjen e seksionit SPE Azerbajxhan po ofron një bursë Ph.D. të plotë brenda Shkollës së Inxhinierisë dhe Shkencave të Aplikuara. Bursa është e hapur për studentët vendas dhe ndërkombëtarë.

Universiteti Khazar i Azerbajxhanit, i cili përkthehet drejtpërdrejt si Universiteti Kaspik, është një universitet privat i vendosur në Baku, Azerbajxhan.

Kriteret e aplikimit:

Të dhënat e mira të performancës akademike të fazës së mëparshme të arsimit (shkolla e mesme, programi bachelor ose master);
Aftësitë e IT dhe rrjedhshmëria në gjuhët e programimit si Matlab, Pyton etj. janë shumë të mirëpritura. Një aplikant me aftësi të lartpërmendura do të ketë një avantazh konkurrues;
Motivuar për të studiuar në Universitetin Khazar me aftësi të mira kërkimore shkencore dhe komunikim;
Bursa është e hapur për studentët vendorë dhe ndërkombëtarë

Si të aplikoni?

Për të aplikuar klikoni këtu

Të gjitha aplikacionet duhet të dorëzohen në Dean of Engineering College, Hassan Niknafs në: hniknafs-at-khazar.org.

Për më shumë informacion klikoni këtu

 

Leave a Comment