Mundësi studimi me bursë

Afati i fundit i aplikimit: 31 Korrik 2017
Kush mund të aplikojë: të gjithë studentët
Bursa ofron: përafërsisht 7672.98 dollarë si heqje e tarifës së shkollimit / kontribut në mirëmbajtje për një vit

Bursa e Jan Metzger për MSc në Sistemet Inteligjente dhe Adaptive miratohet me dashamirësi përmes një donacioni bujar nga Sussex alumnus, Jan Metzger.

Bursa është e hapur për të gjithë kandidatët e Mbretërisë së Bashkuar, BE dhe ato ndërkombëtare të cilët kanë pranuar një ofertë me kohë të plotë për një vend në MSc në Sistemet Inteligjente dhe Adaptive duke filluar në Shtator 2017.

Bursa do të jepet si shpërblim për shkollim.

Kriteret e apkikimit:

Aplikantët duhet të kenë pranuar një vend me orar të plotë në MSc në kursin e diplomave të Sistemeve Inteligjente dhe Adaptive deri më 31 korrik 2017;
Aplikantët duhet të fillojnë studimet në shtator 2017 (shpërblimet nuk mund të shtyhen në vitet e mëvonshme);
Studentët aktual të Universitetit Sussex kanë të drejtë të aplikojnë;
Mbajtësit e bursës Jan Metzger mund të marrin çmime të tjera të Universitetit të Sussex së bashku me këtë çmim.

Si të aplikoni?

Asnjë aplikim zyrtar për këtë bursë nuk është i nevojshëm.

Çmimi do të jepet në bazë të informacionit të dhënë gjatë aplikimit për MSc në Sistemet Inteligjente dhe Adaptive. Të gjithë aplikantët që kanë pranuar një ofertë të një vendi në MSc në Sistemet Inteligjente dhe Adaptive deri më 31 korrik 2017 do të konsiderohen automatikisht për Bursën dhe aplikuesi i suksesshëm do të njoftohet në Shtator 2017.

Aplikantët duhet të pranojnë një ofertë të një vendi deri më 31 korrik 2017 për tu konsideruar për bursën.
Kandidati i suksesshëm do të inkurajohet për të bashkëvepruar me sponsorin për idetë e tyre, fushat e interesit dhe fokusin e projektit.

Për më shumë informacion, ju lutemi të kontaktoni me Shkollën e Inxhinierisë dhe Informatikës, Universitetin e Sussex, Brighton BN1 9QJ, UK, ose dërgoni një email në enquiries@enginf.sussex.ac.uk ose klikoni këtu.

Leave a Comment