Mundësi punësimi: Suport Teknik

Kompania Bilanc Shpk kërkon të punësojë një person në departamentin e Asistences Teknike në pozicionin dhe detyrat e mëposhtëme.

Pozicioni: Suport Teknik

Detyrat dhe përgjegjësitë:
Personi i kërkuar do të angazhohet në procesin e suportit teknik ndaj klienteve të rinj dhe atyre ekzistues, bazuar në njohuritë e mëposhtëme:

Njohuri të përgjithshme për sistemet e operimit : Windows 7, Windows 8,Windows Server 2003 dhe 2008.
• Njohuri të përgjithshme për rrjetin LAN/Wireless midis kompjuterave
• Njohuri rreth Microsoft SQL për instalim dhe konfigurim fillestar

Kualifikime dhe Kërkesa:
• Diplomë Universitare në Inxhinieri Informatike ose Inxhinieri Elektronike
• Preferohet përvojë pune 1 vjeçare
• Njohje shumë e mirë e gjuhës angleze

Kompania ofron:
• Trajnim të plotë
• Vlerësim në bazë të performancës
• Pavarësi në punën e përditshme

Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë aplikimet e tyre , me subjekt “Aplikim për pozicionin Suport Teknik“, në adresën elektronike: hr@bilanc.combrenda datës 25 Maj 2016

Aplikimi duhet të përmbajë:
• CV-në e kandidatit

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë.

Faqja zyrtare: www.bilanc.com

Leave a Comment