Mundësi punësimi/ Specialist Transporti Ndërkombëtar

Milsped shpall vakant pozicionin “Specialist Transporti Ndërkombëtar”.
Të gjithë personat e interesuar janë të lutur të paraqesin CV-në dhe letrën e interesit pranë burimeve njerëzore të Milsped në adresën elpina.caci@milsped.com
Për detaje më të hollësishme lidhur me përgjegjësitë dhe kërkesat e pozicionit, ju lutemi ti referoheni dokumentit bashkangjitur, duke klikuar në këtë LINK

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është deri në 30.06.2016

Leave a Comment