Mundësi punësimi/ Specialist komunikimi

MEGATEK, hipermarketi me i madh i tipit “Do It Yourself” ne Shqiperi. i cili ofron shitje me shumice dhe pakice, po kërkon te punesoje:

Specialist Komunikimi

Qellimi i Pozicionit: Ndjek të gjitha komunikimet që lidhen dhe ndikojnë në imazhin e markës.

Detyrat dhe Pergjegjesite:

 • Ndjek marrëdhëniet me mediat.
 • Ndjek realizimin e broshurës Megatek brenda afatit të vendosur paraprakisht sipas strukturës së miratuar.
 • Ndjek shpërndarjen e broshurës, kontratat me kompanitë shpërndarëse dhe monitoron ekzekutimin e planit të shpërndarjes.
 • Ndjek shpërndarjen e fletëpalosjeve dhe cdo materiali tjeter te printuar.
 • Ndjek realizimin e cdo materiali që mban logon Megatek.
 • Përditëson dhe ndjek detyra të deleguara për të siguruar progres deri në afatin e paracaktuar.
 • Ndjek cdo aplikim të bërë të logos, në dyqan dhe jashtë dhe ndërmerr e veprime korrigjuese me aprovimin e Drejtuesit të Departamentit.
 • Kontrollon dhe sigurohet për cilësinë, sasinë dhe çmimin e çdo materiali marketing të ofruara nga palë të treta. Raporton rastet kur evidenton mosperputhje me marreveshjen e miratuar.
 • Përpilon materialin komunikues nëpërmjet mediave sociale sipas udhëzimeve apo një plani të përcaktuar më parë.
 • Ndjek materialin e komunikimit audio in-store, parking dhe në të gjithë territorin e Megatek.
 • Të tjera detyra sipas udhëzimeve Drejtuesi i Departamentit të Marketingut.

 

Kualifikimet dhe Aftësitë e Kërkuara:

Edukimi:   Diplomë Universitare në: Shkenca Komunikimi, Gazetari, Marketing ose fusha të lidhura ,e to.

Eksperiencë pune: Te pakten 2 vjet pune ne pozicione te ngjashme

Aftësite:

 • Aftesi te shkelqyera komunikimi.
 • Njohuri shume te mira te mediave sociale
 • Aftesi te shkelqyera analitike dhe prezantimi, duke perfshire aftesine e ndjekjes se disa projetketeve njeherazi
 • Eficence gjate punes nen presion, afateve dhe oreve shtese per te kompletuar detyrat e percaktuara.
 • Aftesi per te punuar ne grup.

Aftesi te tjera:

 • Njohuri shume te mira te gjuhes angleze.
 • Njohuri shume te mira te aplikimeve te Microsoft Office.

Procedura e Aplikimit:
Per te aplikuar per kete pozicion, ju lutemi dorezoni  CV-ne  e detajuar tek Divizioni i Burimeve Njerezore me E-mail: burimenjerezore@megateksa.com

Leave a Comment