Mundësi punësimi/ specialist IT në Delegacionin e BE-së në Shqipëri

Afati i aplikimit: 25 shtator 2015

Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri është duke kërkuar për të punësuar një person në pozicionin specialist IT

Aplikantët duhet të kenë qëndrim të përhershëm në Republikën e Shqipërisë

Ai/Ajo duhet të ketë përfunduar arsimin për inxhinieri, shkenca kompjuterike ose disiplina të ngjashme, në njohuri të plota në rrjeta, IT hardware ose administrim workstation

Ai / ajo duhet të ketë përfunduar arsimin post-sekondar vulosur nga një diplomë në inxhinieri, shkenca kompjuterike apo disiplinës ekuivalent me njohuri të plotë të rrjeteve, IT hardware dhe administrimin workstation.

Ai / ajo duhet të ketë njohuri të specializuara në IT, LAN dhe njohuri shumë të mirë të aplikacionet software, rrjetave dhe hardware.

Ai / ajo duhet të ketë rrjedhshmëri në gjuhën angleze; Shqipe dhe gjuha frënge do të konsiderohet avantazh

Përvojë profesionale e dëshmuar të paktën 5 vjet në fushat e specifikuara.

 

Kapacitet për të komunikuar në mënyrë të qartë, prezantim të çështjeve komplekse në një mënyrë të thjeshtë;

– Të jetë i/e hapur për të punuar në një diversitet kulturor dhe në ekip.

– Aftësia për të dëgjuar, për t’u konsultuar dhe për të shkëmbyer informacion dhe ide.

 

Aftësia për të identifikuar dhe analizuar pikat kyçe në informacione verbale dhe numerike, vlerësimi i alternativave objektivisht;

Kapaciteti për t’u përqëndruar në prioritete dhe për të organizuar punën në kohë. Aftësia për të monitoruar progresin e punës;

Angazhim për të siguruar cilësi, shpejtësi dhe saktësi në kryerjen e detyrave teknike dhe procedurale.

Si të aplikoni?

Ju lutemi dërgoni aplikimin tuaj dhe dokumentet për:

Mrs Annamaria Bottini

Head of Administration Delegation of the European Union to Albania

ABA Business Centre,

17th floor, Rr. Papa Gjon Pali II,

Tirana, Albania

Fax: +355 4 227 4410

Aplikimi duhet të përfshijë një letër motivimi, një CV të detajuar dhe dokumentet përkatëse mbështetëse dhe duhet të mbërrijë në Delegacion jo më vonë se 25 shtatori 2015.

Delegacioni nuk do të jape informacione shtesë ose diskutojë për procesin e përzgjedhjes me telefon: ju lutemi drejtoni pyetjet në këtë adresë e-mail Delegation-Albania@eeas.europa.eu.

Për të tjera informacione, klikoni në këtë LINK.

Leave a Comment