Mundësi punësimi: Sekretar/e në Delegacionin Evropian në Tiranë

Delegacioni i BE-së në Shqipëri po kërkon një sekretar/e.

Kriteret:

  • Të aftë për të kryer detyrat e kërkuara
  • Të gëzoni të drejtat civile dhe lejet për punësim sipas ligjit vendor
  • Të keni njohuri të shkëlqyera të gjuhës shqipe dhe angleze – aftësi për të kuptuar, lexuar, folur dhe shkruar në nivelin C1
  • Të keni një diplomë të shkollës së mesme
  • Të keni të paktën 2 vjet përvojë pune të ngjashme me këtë mundësi
  • Të keni aftësi në përdorimin e paketës MS Office

Kriteret e mëposhtme janë avantazh:

  • Të keni një diplomë të një arsimimi më të lartë se shkolla e mesme
  • Të keni përvojë në menaxhimin e dokumenteve
  • Të kenni përvojë pune në një mjedis ndërkombëtar
  • Të keni përvojë me projektet e BE

Afati i fundit i aplikimit: 25 Shtator 2019

Për më shumë informacione rreth pozicionit të punës, kritereve dhe procedurës së aplikimit klikoni në këtë LINK.

Leave a Comment