Mundësi punësimi: Recepsionist/e në kompaninë PLUS

PLUS Communication është operatori i vetëm celular me kapital shqiptar dhe ka për synim të krijojë vlera për punonjësit e tij. Në ngritjen dhe fuqizimin e kësaj kompanie PLUS ka arritur të mbledhë së bashku një forcë pune profesionale, të përkushtuar, të orientuar drejt shërbimit

Detyrat

Punëmarrësi do të jetë përgjegjës për:
• Manaxhimin telefonatat/fakset hyrëse dhe dalëse;
• Te marrë mesazhet dhe të sigurojë transferimin e tyre te punonjësve e duhur;
• Mirëpresë vizitorët dhe t’i shoqëroje ata në zyrat përkatëse ose në sallat e mbledhjeve;
• Të mirëmbajë protokollin hyrës dhe dalës sipas procedurave të kompanisë;
• Të presë postën, të shpërndajë dhe arkivojë gjithë postën hyrëse;
• Të hartojë dokumenta të ndryshëm sipas standardeve dhe të sigurojë një ambient të këndshëm të recepsionit dhe vendit të pritjes;
• Të përkthejë materiale të ndryshme që mund t’i jepen nga stafi;
• Të ndihmojë në planifikimin dhe përgatitjen e takimeve kur t’i kërkohet;
• Kryejë funksione të tjera sekretariale për një manaxhim sa më të mirë të zyrës.

Kualifikimet / Kërkesat

Kandidati duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme:
• Diplomë universitare, preferohen Gjuhët e Huaja ose Shkencat Sociale;
• Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze;
• Njohuri dhe përdorim shumë të mirë të programeve të Microsoft Office;
• Të dijë të përdorë pajisjet e zyrës si kompjuteri, printerat, fotokopjet, faks dhe skaner;
• Të jetë i/e përgjegjshëm dhe të jetë i/e kujdesshëm ndaj detajeve;
• Të ketë aftësi të shkëlqyera komunikuese si në të folur ashtu dhe në të shkruar me të gjitha nivelet hiearkike;
• Aftësi për të planifikuar, për të vendosur prioritete dhe për të organizuar punën në mënyrë efektive;
• Të jetë diplomat/e dhe i/e kujdesshme kur komunikon me palet e treta;
• Të lexojë e kuptojë udhëzimet dhe informacionet;
• Të ketë paraqitje etike profesionale;

Aplikimi

Ju mund të dërgoni CV-në dhe letrën e interesit në adresën e e-mail-it: hr@plus.al
Ju lutemi vini re që vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen. PLUS Communication siguron cdo aplikant që informacioni që ju dërgoni do të mbetet konfidencial. Data e mbylljes së aplikimeve është 09 Maj 2016

COMMENTS

Leave a Comment