Mundësi Punësimi/ Punonjës i kujdesit ndaj klientit

Qellimi i Pozicionit: Siguron nje sherbim te shkelqyer ndaj Klienteve, ne perputhje me te gjitha rregullat dhe politikat e Megatek, me qellim rritjen e kenaqesise se klientit dhe arritjen e objektivave te kompanise.
Detyrat
•Mirepret me etike te larte profesionale cdo Klient qe afrohet prane Kujdesit ndaj Klientit dhe prane sportelit tek Kthimet. Siguron qe Klientet pershendeten duke I uruar mireseardhjen dhe I respekton ne cdo moment qe kalojne duke i sherbyer me buzeqeshje.
•Degjon me vemendje kerkesen e klientit dhe jep zgjidhje ose rekomandon alternativa te pershtatshme.
•Ofron informacion duke i ardhur ne ndihme Klientit per udhezimet e publikuara, sherbimet ne dispozicion, gamen e produkteve dhe vendodhjen e tyre
•Jep udhëzime mbi karten e klientit, tarifat e transportit, menyrat e pagesave dhe shpjegon me interes cdo sherbim tjeter qe mund te kerkoje klienti.
•Përgjigjet të gjitha thirrjeve telefonike ne menyre profesionale në përputhje me standardet Megatek dhe siguron qe te gjitha kerkesat te mbarohen ne kohe reale.
•Bashkepunon ngushte me departamentet e tjera, në mënyrë për të kënaqur nevojat e klienteve. Trajton kërkesat e klienteve në mënyrë profesionale dhe efikase.
•Rezervon transport per produktet sipas kerkesave te klientit dhe ne perputhje me procedurat e kompanise.
•Mundeson kthimet e produkteve te klienteve ne perputhje me te gjitha rregullat dhe procedurat e kthimit.
•Zbaton me perpikmeri rregulloren dhe te gjithe procedurat e miratuara.
•Siguron qe klienti pajiset me formularin e garancise per produktet qe perfitojne garanci. Informon klientin mbi kushtet e garancise dhe procesit te mbeshtetjes gjate kohes se garancise.
•Detyra te tjera sic nevojiten/kerkohen

Kualifikimet dhe Aftësitë e Kërkuara:

Edukimi: Diplome Universitare, e preferueshme diploma per “Shkenca Sociale”.
Eksperiencë pune: Preferohen eksperiencat e ngjashme te punes.

Aftësite:
•Te jete i gatshem dhe i afte te punoje ne grup.
•Te pelqeje punen me njerezit dhe te jete entuziast.
• Te jete i dobishem dhe i sjellshem.
• Te paturit e nje paraqitje te denje eshte kerkese.
• Te kete aftesi shume te mira komunikuese.

Procedura e Aplikimit:
Per te aplikuar per kete pozicion, ju lutemi dorezoni CV -ne e detajuar tek Divizioni i Burimeve Njerezore nepermjet njeres nga menyrat si ne vijim:
1. Me e-mail: burimenjerezore@megateksa.com
2. Duke derguar me poste ne adresen e meposhtme:
MEGATEK S.A
Divizioni i Burimeve Njerezore
Autostrada Tirane-Durres km 7.
Tirana, Albania

Leave a Comment