Mundësi punësimi/ Programues

Emigres Sh.p.k, kompani Greke kërkon të punësojë programues (full time).
Kandidati duhet të njohë shumë mirë gjuhët e programimit C#, SQL ,winforms, Javascript.

Detyrat

Të përditësojë dhe të mirëmbaje rrjedhshmerinë e një website online

Kriteret

Të njohë shumë mirë gjuhët e programimit C#, SQL ,winforms, Javascript.

Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze; njohja e gjuhes greke përbën avantazh

Shënime

Për të aplikuar dërgoni një CV tek dmurati@emigres.com.al

Leave a Comment